"Πράσινη" Επένδυση

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι ένας από τους τρείς πυλώνες της επενδυτικής και ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας. Αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα στον εξελισσόμενο τομέα ενέργειας της χώρας. Η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα θεωρούνται ισχυροί συντελεστές της αγοράς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Το 2010, η εταιρεία μας Easy2Find Biomass and Energy αποφάσισε να στραφεί στις ΑΠΕ, σύμφωνα με την οδηγία EU30/2003 και τη Συνθήκη του Κιότο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επενδύοντας σε 32 μονάδες αεριοποίησης του 1MW η κάθε μία.

Για τους παραπάνω λόγους ιδρύθηκε η εταιρεία Eucalyptus, η οποία είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σε βιομάζα των μονάδων της Easy2Find Biomass and Energy, αλλά και να εξάγει τα προϊόντα της (pellet, αιθέρια έλαια) σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η στρατηγική της εταιρείας οδηγεί στην επίτευξη «πράσινης ενέργειας».

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.