Ανάπτυξη Μοσχευμάτων Ευκαλύπτου

Στο σύγχρονο φυτώριο της Eucalyptus, έχει δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένος και πλήρως εξοπλισμένος με σύγχρονα μηχανήματα, χώρος για την παραγωγή δενδρυλλίων ευκαλύπτου από μοσχεύματα. 

Στόχος, είναι η ανάπτυξη προγράμματος για τη δημιουργία υγιών μοσχευμάτων ευκαλύπτου, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα για την αποδοτικότητα τους. 

Τα πρώτα μοσχεύματα, θα προέρχονται από βελτιωμένους και πιστοποιημένους ως προς την βλαστικότητα και αποδοτικότητα τους σπόρους, τους οποίους προμηθευόμαστε από την Αυστραλία προκειμένου να διασφαλίσουμε στο μέγιστο την επιτυχία του προγράμματος. 

Επιπλέον, στους άμεσους στόχους μας είναι η ανάπτυξη μοσχευμάτων από νέες και διαφορετικές ποικιλίες ευκαλύπτου, αρχικά με τη μορφή έρευνας και εν συνεχεία για την εκμετάλλευση αυτών για ενεργειακούς σκοπούς.

Μέσα από τις πειραματικές δράσεις και τις έρευνες που πραγματοποιεί η Eucalyptus στην την ανάπτυξη δενδρυλλίων από σπόρους και μοσχεύματα, αλλά και με την εφαρμογή Καλλιεργειών Ευκαλύπτου, τόσο με τη μορφή Καλλιέργειας από την ίδια την εταιρεία, όσο και με τη μορφή Συμβολαιακών Καλλιεργειών, σύντομα θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε δικές μας μελέτες και έχουμε μία πλήρης και σαφή εικόνα για την Καλλιέργεια και εκμετάλλευση του Ευκαλύπτου στην Ελλάδα. 

Στόχος μας, είναι να δημιουργήσουμε μία εμπεριστατωμένη βιβλιογραφία για την Καλλιέργεια και Εκμετάλλευση του Ευκαλύπτου για Ενεργειακούς Σκοπούς, η οποία θα αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο, να καλύψουμε το τεράστιο κενό πληροφόρησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.