Αποδόσεις της Καλλιέργειας Ευκαλύπτου

Η στρεμματική απόδοση και κατ’ επέκταση οι οικονομικές απολαβές του καλλιεργητή, εξαρτώνται τόσο απο την ποσότητα των δενδρυλλίων που θα επιλέξει να φυτευτούν, όσο από το είδος του ευκαλύπτου που θα επιλεγεί προς φύτευση αλλα και από τη σύσταση του εδάφους.

Μετά από έρευνες, έχει παρατηρηθεί ότι πιο γόνιμες περιοχές για την Καλλιέργεια Ευκαλύπτου είναι οι πεδινές, αφού παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσια απόδοση σε σχέση με τις ημιορεινές. Πιο συγκεκριμένα, σε πεδινή περιοχή μπορούν να καλλιεργηθούν έως και 800 δενδρύλλια/στρέμμα, τα οποία θα μας επιφέρουν εισόδημα περίπου 1.700€ / στρέμμα, σε κάθε κοπή (για καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης).

Όσον αφορά τις δαπάνες, υπολογίζεται πως κάθε δενδρύλλιο μπορεί να κοστίσει από 1,20€ - 1,50€ ανάλογα με το μέγεθος, την ποικιλία κλπ.

Η Eucalyptus, είναι παρούσα σε όλες τις φάσεις τις καλλιέργειας. Εκτός της προμήθειας των δενδρυλλίων, δύναται να προμηθεύσει προϊόντα όπως λιπάσματα, να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία του εδάφους, να πραγματοποιήσει εργασίες προετοιμασίας κλπ. Εναλλακτικά, τη διαδικασία μπορεί να φροντίσει ο καλλιεργητής, αρκεί να τηρούνται οι προδιαγραφές καλλιέργειας, όπως αυτές ορίζονται από την εταιρεία.

Τα συμβόλαια που υπογράφει η Eucalyptus με τους καλλιεργητές έχουν 20ετη διάρκεια, με «κλειδωμένη» τιμή αγοράς της παραγωγής, ανά τόνο ξηρής μάζας.

 

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καλλιέργητής επιθυμεί να αγοράσει τα δενδρύλλια από δικό του προμηθευτή, η εταιρία δεν δύναται να προβεί σε υπογραφή συμβολαίου, καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τις αποδόσεις αυτών.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.