Δασικές Καλλιέργειες

Όπως και στην περίπτωση των γεωργικών καλλιεργειών, έτσι και με τις δασικές καλλιέργειες, οι παραδοσιακές χρήσεις που αφορούσαν στην παραγωγή καυσόξυλων και την καθαρά βιομηχανική χρήση τους όπως την παραγωγή ινών, χαρτιού και την κατασκευή επίπλων, οδηγούνται τώρα σε μία νέα κατεύθυνση, την παραγωγή καυσίμων.

Η παραγωγή βιομάζας έφερε στο προσκήνιο και την ανάπτυξή νέων ειδών καλλιέργειας, που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να παίξουν κανέναν ρόλο στην παραγωγή βιομηχανικών πρώτων υλών. Έτσι, χάρις στη βιομάζα δόθηκε η ευκαιρία για  νέα είδη  που ήταν ήδη γνωστά, να αξιοποιηθούν.

 

Πηγή: Manual Technico para el aprovechamiento y elaboracion de Biomasa forest

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.