Διαχωρισμός των Καλλιεργειών

Σε κάθε είδους καλλιέργεια, μπορεί να επιτευχθεί ο κάτωθι διαχωρισμός:
Δασικές Καλλιέργειες 
Παραδοσιακή δασική καλλιέργεια. 
Υψηλή δασική καλλιέργεια για βιομηχανική χρήση που λειτουργεί συμπληρωματικά με την καλλιέργεια για την παραγωγή ξύλου.
Καινούριες Καλλιέργειες 
Διαχωρισμός των καινούριων καλλιεργειών:
Άρδευσης
Ξηρές 
Γεωργικές Καλλιέργειες (ετήσιες ή παραδοσιακές)
Παραδοσιακές 
Δημητριακών 
Άρδευσης
Νέων ειδών
Πηγή: Manual Technico para el aprovechamiento y elaboracion de Biomasa forest

Σε κάθε είδους καλλιέργεια, μπορεί να επιτευχθεί ο κάτωθι διαχωρισμός:

Δασικές Καλλιέργειες 

  1. Παραδοσιακή δασική καλλιέργεια. 
  2. Υψηλή δασική καλλιέργεια για βιομηχανική χρήση που λειτουργεί συμπληρωματικά με την καλλιέργεια για την παραγωγή ξύλου.
  3. Καινούριες Καλλιέργειες 

Διαχωρισμός των καινούριων καλλιεργειών:

  • Άρδευσης
  • Ξηρές 

 

Γεωργικές Καλλιέργειες (ετήσιες ή παραδοσιακές)

  • Παραδοσιακές 
  • Δημητριακών 
  • Άρδευσης
  • Νέων ειδών

 

Πηγή: Manual Technico para el aprovechamiento y elaboracion de Biomasa forest

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.