Εδαφολογικός έλεγχος αγροτεμαχίου

Η Eucalyptus, προσπαθώντας να διασφαλίσει στο μέγιστο τις αποδόσεις της Καλλιέργειας Ευκαλύπτου, πραγματοποιεί για κάθε αγροτεμάχιο εδαφολογικό έλεγχο σε συνεργασία με το εδαφολογικό εργαστήριο Α.Σ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η ένωση».

Σκοπός είναι, να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του εδάφους ή τυχών ελλείψεις σε συστατικά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες πριν τη φύτευση και με αυτό τον τρόπο να διασφαλιστεί στο έπακρο η απόδοση της καλλιέργειας αλλά και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα όλα τα αγροτεμάχια στα οποία θα πραγματοποιηθεί καλλιέργεια.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.