Ευκάλυπτος για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως

Εισαγωγή

Πολλοί αγρότες θεωρούν πως τα δέντρα που προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση κατέχουν μια σημαντική θέση στην εύρυθμη λειτουργία του αγροκτήματος τους, σε μακροχρόνια κλίμακα. Θεωρούν τα δέντρα και την υπόλοιπη πολυετή βλάστηση, ως ‘’εργαλείο’’ ζωτικής σημασίας για την προστασία των βασικών πόρων (χώμα και νερό). Το ερώτημα δεν αφορά στο εάν θα φυτευτούν δέντρα, αλλά με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, ώστε να αποκομισθούν τα βέλτιστα δυνατά οφέλη.

Υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι για να πραγματοποιηθεί η αναβλάστηση στην κλίμακα που απαιτείται, πρέπει να υπάρξει σημαντική βελτίωση της υποβάθμισης του εδάφους και επιπλέον πρέπει να υπάρχει και εμπορικό όφελος από αυτό. Δηλαδή, οι αγρότες πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν εμπορικές αποδόσεις, καθώς και οφέλη από τη διατήρηση των δέντρων (Greening Australia 1996). Με αυτό τον τρόπο οι εμπορικές δενδρώδεις καλλιέργειες μπορούν να οδηγήσουν και στην ενσωμάτωση των πολυετών ξυλωδών φυτών στη γεωργία.

Επί του παρόντος, υπάρχουν λίγες  μόνο καλλιέργειες δέντρων που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και είναι εφικτές για τους αγρότες. Σε περιοχές με μέση ετήσια βροχόπτωση άνω των 700 mm, οι ευκάλυπτοι Blue Gum αποτελούν σήμερα τη καλύτερη επιλογή  για παραγωγή ξυλοπολτού, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το πεύκο Radiata. Σε περιοχές με μέση ετήσια βροχόπτωση 400 - 700 mm, μία καλή επιλογή αποτελεί το πεύκο  Maritime. Οι ευκάλυπτοι που παράγουν έλαια αναπτύσσονται στο Wheatbelt της Αυστραλίας. Ένα πλήθος από καλλιέργειες δένδρων για εμπορική χρήση πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να μπορέσει να καλύψει το φάσμα των τοποθεσιών, καθώς και τις προτιμήσεις των γεωργών.

Στις αρχές του 1980 το τμήμα CALM (Department of Conservation and Land Management) της Αυστραλίας ξεκίνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την καλλιέργεια ευκαλύπτου για στρόγγυλη ξυλεία πρίσεως, ως μια επιλογή δασικής καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, σε συνδυασμό με την εμπειρία κάποιων καινοτόμων αγροτών, έδειξαν ότι αυτή η επιλογή είναι  πολλά υποσχόμενη.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, ιδιαίτερα για την καλλιέργεια στρογγυλής ξυλείας πρίσεως, υψηλής ποιότητας,  σε ευρεία απόσταση με κλάδεμα. Παρουσιάζει πληροφορίες για μια σειρά από θέματα, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών της αγοράς για τους αγρότες, δυνητικά προϊόντα, τα κατάλληλα είδη, τη διαχείριση των δέντρων, τα κόστη και τις οικονομικές αποδόσεις, γενικά οικονομικά θέματα, το θρυμμάτισμα και άλλες εποχιακές τεχνικές, καθώς και την ποιότητα της ξυλείας. Τέλος, εξετάζει τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη μιας βιομηχανίας που βασίζεται στην καλλιέργεια ευκαλύπτων για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως στη νοτιοδυτική Αυστραλία.

 

Τι είναι η στρογγυλή ξυλεία πρίσεως; 

Οι ευκάλυπτοι για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως είναι κορμοί κατάλληλοι για θρυμμάτισμα σε ξύλο. Το μέγεθος του κορμού μπορεί να ποικίλει, αλλά συνήθως είναι τουλάχιστον 50 cm σε διάμετρο μαζί με τον φλοιό στο ύψος του 1,3 μέτρα από το έδαφος  (DBHOB-  Diameter at Breast Height Over Bark) και 2,5 έως 6 μέτρα μήκος. Υψηλής ποιότητας στρογγυλή ξυλεία πρίσεως είναι αυτή η οποία είναι ικανή να παράγει ένα υψηλό ποσοστό "ποιοτικής εμφάνισης" της ξυλείας και είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα, όπως κάμψεις και κόμπους. Διάφορες μελέτες σε σχέση με την θρυμματοποίηση στρογγυλής ξυλείας πρίσεως από ευκάλυπτο μικρής ηλικίας, τόσο στην Αυστραλία όσο και σε άλλες περιοχές, έχουν δείξει ότι οι κόμποι αποτελούν την κύρια αιτία της υποβάθμισης της ποιότητας της πριστής ξυλείας από σκληρό ξύλο. Οι υψηλότερης ποιότητας κορμοί είναι εκείνοι οι οποίοι όταν κόβονται έχουν ένα μικρό πυρήνα με κόμπους, ο οποίος όμως περιβάλλεται από ξύλο απαλλαγμένο από κόμπους. Η ξυλεία που προέρχεται από τέτοιους κορμούς έχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών χρήσεων.

 

Προϊόντα και αγορές:

Πολλοί ευκάλυπτοι παράγουν εξαιρετική ξυλεία, κατάλληλη για δάπεδα, έπιπλα, ξύλινες επενδύσεις και καπλαμά. Δεδομένης της μείωσης του εφοδιασμού υψηλής ποιότητας κορμών σκληρού ξύλου από τις παραδοσιακές πηγές, όπως τα τροπικά δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας και τα δάση Karri και Jarrah, παρουσιάζονται ευκαιρίες για τους ιδιώτες καλλιεργητές στη Δυτική Αυστραλία, στο να παράγουν και να πωλούν στρογγυλή ξυλεία πρίσεως. Εκτιμάται ότι υπάρχουν ήδη πάνω από 1.000 εκτάρια ιδιόκτητων φυτειών ευκαλύπτου στη Δυτική Αυστραλία.

 

Είδη:

Πολλά είδη ευκαλύπτων έχουν φυτευτεί σε γεωργικές εκτάσεις στο νότιο τμήμα της Δυτικής Αυστραλίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο - τριών δεκαετιών. Οι φυτεύσεις αυτές καταδεικνύουν τα πιο ‘ελπιδοφόρα είδη’ για παραγωγή στρογγυλής ξυλείας πρίσεως, ως προς τη μορφή του δέντρου, το ρυθμό ανάπτυξης και την υγεία. Στον Πίνακα 1. παρατίθενται παραδείγματα ειδών με τις παραπάνω δυνατότητες

 

Πίνακας 1: Παραδείγματα ορισμένων ειδών με χαρακτηριστικά κατάλληλα για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως στη νότιο- δυτική Αυστραλία. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην απόδοση κάποιων δοκιμαστικών φυτεύσεων που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του '70.

 

Ζώνη υψηλής βροχόπτωσης (600+ mm/χρόνο )     Ζώνη μέσης βροχόπτωσης (450 με 600 mm/χρόνο)
Eucalyptus Globulus (Tas. Bluegum)   Cladocalyx (Sugar Gum)
Saligna (Sydney Bluegum)   Tricarpa (Iron Bark)
Grandis (Flooded or Rose Gum)   Corymbia. Maculata (Spotted Gum)
Botryoides (Bangalay)   Saligna (υγρές τοποθεσίες, στο άκρο της βροχόπτωσης)
Corymbia Maculata (Spotted Gum)   Botryoides  (υγρές τοποθεσίες , στο άκρο της βροχόπτωσης)

 

Μία εκτίμηση της τοποθεσίας (έδαφος και βροχοπτώσεις) είναι απαραίτητη για να επιβεβαιώσει ποια είδη είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο χώρο. Είναι σημαντικό να ταιριάζουν τα είδη στην  περιοχή φύτευσης ώστε να προκύπτουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης και ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή στρογγυλής ξυλείας πρίσεως:

Δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη των δέντρων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από διάφορες πειραματικές τοποθεσίες της CALM στη δεκαετία του 1980, δείχνουν ότι η στρογγυλή ξυλεία πρίσεως μπορεί να παραχθεί, στις γόνιμες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή βροχόπτωση, μέσα σε 15-20 έτη. Οι συστάδες πρέπει να υλοτομούνται σε νεαρή ηλικία, καλλιεργουμένων, περίπου 150 δέντρα ανά εκτάριο και να κλαδεύονται για την επίτευξη αυτών των ρυθμών ανάπτυξης. Σε περιοχές μεσαίας βροχόπτωσης (450-600 mm ετήσιο ύψος βροχόπτωσης), απαιτούνται 20-30 έτη για την παραγωγή στρογγυλής ξυλείας πρίσεως. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σχετικά με την θρυμματισμό, ώστε για να διευκρινισθεί η βέλτιστη ηλικία θρυμματισμού της στρογγυλής ξυλείας πρίσεως ευκαλύπτου μικρής ηλικίας και ταχείας ανάπτυξης. 

 

Ρυθμός ανάπτυξης στα 550mm ετήσιο ύψος βροχόπτωσης

Μία 12ετής μελέτη μίας περιοχής κοντά στο Dinninup παρέχει στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά ανάπτυξης για τη μεγάλη απόσταση μεταξύ του Saligna, του Microcorys και του Corymbia Maculata σε μια περιοχή μέσης βροχόπτωσης (550 mm ανά μέσο όρο το χρόνο). Τρεις προελεύσεις κάθε είδους φυτεύτηκαν. Ο τύπος του εδάφους ήταν από χαλικώδης μάργες, 0,5 έως 2,0 μ. βάθος, πάνω από βαρύ άργιλο ή σπασμένο λατερίτη. Τα δένδρα φυτεύτηκαν σε απόσταση 15 μέτρα μεταξύ των γραμμών και 2 μέτρα μεταξύ των δένδρων, στις σειρές (333 δέντρα ανά εκτάριο). Τα φτωχότερα ανεπτυγμένα δέντρα θανατώθηκαν αφήνοντας τα καλύτερα 125 δέντρα ανά εκτάριο, ηλικίας περίπου 6 ετών. Από αυτή την ηλικία κλαδεύονταν στα 5 έως 7 μέτρα. Τα δεδομένα της ανάπτυξης, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, δείχνουν ότι ο ευκάλυπτος Saligna είναι ο πιο παραγωγικός από τα τρία είδη στην τοποθεσία Dinninup.

 

Πίνακας 2: Η μέση διάμετρος στο ύψος του στήθους με το φλοιό (DBHOB), το ύψος, η βασική περιοχή, ο όγκος ανά δένδρο και ο όγκος ανά εκτάριο για τον 12 έτη Saligna, Microcorys και Corymbia Maculata με ανάπτυξη στα 125 δέντρα εκτάριο κοντά στην περιοχή Dinninup. Τα δεδομένα είναι από τις καλύτερες επιδόσεις από την προέλευση του κάθε είδους.

 

Είδος 

Διάμετρος με φλοιό 

(DBHOB)

(cm)

Ύψος 

(m)

Βασική περιοχή 

(m2/εκτάριο)

 Συνολικός όγκος /ανά δέντρο 

(m3/δέντρο) 

 Συνολικός όγκος/ανά εκτάριο

(m3/ εκτάριο)

Eucalyptus Saligna 33 19,4 10,9 0,56 69,5
Microcorys 30 15,5 9,0 0,36 47,5
Corymbia Maculata 27,3 14,9 7,5 0,29 36,1

 

Η μέση ετήσια αύξηση σε διάμετρο (DBHOB) από την ηλικία των 10 έως 12 ετών έχει χρησιμοποιηθεί για μικρότερη εκτίμηση του DBHOB και τον όγκο των κορμών οι οποίοι κλαδεύονται στα 20 έτη (βλέπε Πίνακα 3). Η διάμετρος των κλαδεμένων κορμών στο μέσο σημείο έχει εκτιμηθεί από την DBHOB, υποθέτοντας ότι η κωνικότητα είναι 1 mm ανά 100 mm από το μήκος του κορμού. Ο μέσος όγκος των κλαδεμένων έχει υπολογιστεί με μέση διάμετρο και μέσο μήκος του κλαδεμένου κορμού.

 

Πίνακας 3. Εκτιμώμενη αύξηση διαμέτρου, διαμέτρος στα 20 χρόνια, μέση διάμετρος κορμού μήκος του όγκου των κλαδεμένων κορμών στα 20 χρόνια των ειδών Saligna, Microcorys και Corymbia Maculata με ανάπτυξη 125 δέντρα ανά εκτάριο κοντά στην περιοχή Dinninup.

 

Είδος 

Εκτιμώμενη αύξηση διαμέτρου από 12-20 χρόνια 

(DHBOB)

(cm/χρόνο)

Μέση διάμετρος στα 20 χρόνια

(DHBOB)

(cm)

Μέση διάμετρο μέσου κορμού

(cm)

Μέση διάμετρο κλαδεμένου κορμού

(m)

Μέσος όγκος κλαδεμένου κορμού

(κυβικά/δέντρο)

Eucalyptus Saligna 2 49 46,8 7,0 1,2
E.Microcorys 1,8 43,4 42,2 5 0,7
Corymbia Maculata 1,6 40,1 38,6 5,6 0,65

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τα 20 έτη, η μέση διάμετρος (DBHOB) του ευκαλύπτου Saligna για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως υπολογίζεται να είναι 49 cm, με τον κλαδεμένο κορμό να έχει ένα μέσο όγκο 1,2 m3 ανά δένδρο. Η μέση διάμετρος των κορμών του Microcorys και C. Maculata κατά τα 20 έτη, εκτιμάται ότι είναι 43 cm και 40 cm, αντιστοίχως. Αυτό δείχνει ότι η Micocorys και C. Maculata θα πρέπει να καλλιεργούνται για επιπλέον 5 ή 6 χρόνια για την επίτευξη του στόχου καταγραφής δηλαδή, τη διάμετρο 50 cm.

 

Ρυθμός ανάπτυξης στα 900 mm ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 

Πίνακας 4: Παρουσιάζει τα δεδομένα ανάπτυξης σε δέντρα ηλικίας 19 ετών σε πειραματική περιοχή κοντά στο Busselton (φυτεία Vasse, διαμέρισμα 2). Ο τύπος του εδάφους είναι αμμοπηλώδης, περίπου 2 μέτρα βάθος πάνω από πηλό. Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 900 mm ετησίως. Τα stand καταστράφηκαν και παρέμειναν 150 δέντρα ανά εκτάριο στα 6 έτη και τα δέντρα για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως κλαδεύτηκαν σε 6 έως 9 μέτρα στα 8 χρόνια.

 

Είδος 

Διάμετρος 

(cm)

Ύψος 

(m)

Βασική περιοχή 

(m2/εκτάριο)

 Συνολικός όγκος /ανά δέντρο 

(m3/δέντρο) 

 Συνολικός όγκος/ανά εκτάριο

(m3/ εκτάριο)

Eucalyptus Globulus 57 25 34,8 2,3 297
Diversicolor 52,9 30,4 28 2,3 286
Corymbia Maculata 38,5 22,4 21,5 0,92 163

 

Ο Πίνακας 5, παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με το εκτιμώμενο μέγεθος των κλαδεμένων κορμών για δέντρα 20 ετών στην περιοχή Busselton. Η μέση ετήσια αύξηση του DBHOB από την ηλικία των 17 έως 19 έχει χρησιμοποιηθεί για μικρότερη εκτίμηση της DBHOB στα 20 έτη. Η διάμετρος των κλαδεμένων κορμών στο μέσο σημείο του έχει εκτιμηθεί από την DBHOB, υποθέτοντας ότι η κωνικότητα είναι 1 mm ανά 100 mm από το μήκος του κορμού. Ο μέσος όγκος κλαδεμένων κορμών έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη μέση διάμετρο και το μέσο όγκο των κλαδεμένων κορμών.

Πίνακας 5: Η εκτιμώμενη μέση διάμετρος (DHBOB), το μήκος ο όγκος των κλαδεμένων κορμών σε ηλικία 20 ετών για τα είδη Globulus, Diversicolor και Corymbia Maculata με ανάπτυξη στα 150 δέντρα ανά εκτάριο κοντά στην περιοχή Busselton.

 

Είδος 

Εκτιμώμενη αύξηση διαμέτρου από 12-20 χρόνια 

(DHBOB)

(cm/χρόνο)

Μέση διάμετρος στα 20 χρόνια

(DHBOB)

(cm)

Μέση διάμετρο μέσου κορμού

(cm)

Μέση διάμετρο κλαδεμένου κορμού

(m)

Μέσος όγκος κλαδεμένου κορμού

(κυβικά/δέντρο)

Eucalyptus Globulus 2,4 60,3 57,6 8,0 2,1
Diversicolor 1,8 54,7 52,7 6,5 1,4
Corymbia Maculata 1,3 39,8 38,1 6,0 0,68

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος όγκος ενός κλαδεμένου κορμού Globulus για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως εκτιμάται ότι είναι 2,1 m3 ανά δένδρο στα 20 έτη Ο μέσος όγκος κλαδεμένου κορμού Diversicolor και C. Maculata εκτιμάται ότι είναι 1,4 και 0,68 m3 ανά δένδρο, αντίστοιχα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα 20 χρόνια, η μέση διάμετρος (DBHOB) ενός Globulus για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως υπολογίζεται ότι είναι 60 cm, με τους κλαδεμένους κορμούς να έχουν ένα μέσο όγκο της τάξεως των 2,1 m3 ανά δένδρο. Η μέση διάμετρος των κορμών του Diversicolor και C. Maculata στα 20 έτη εκτιμάται ότι είναι 54 εκατοστά και 40 εκατοστά αντιστοίχως. Αυτό δείχνει ότι ο C. Maculata θα πρέπει να καλλιεργείται για άλλα 8 χρόνια για να φτάσει την επιθυμητή διάμετρο κορμού των 50 cm.

 

Ρυθμός ανάπτυξης στα 1200 mm ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 

Μία 10 ετών μελέτη σε περιοχή κοντά στο Middlesex παρέχει στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά ανάπτυξης αραιής καλλιέργειας μεταξύ των  Saligna, του Globulus και του Viminalis, σε μια περιοχή υψηλής βροχόπτωσης (1200 mm ανά μέσο όρο το χρόνο). Ο τύπος του εδάφους ήταν βαθιές μάργες. Οι συστάδες είχαν φυτευτεί με πυκνότητα 333 δέντρα ανά εκτάριο και τα λιγότερα ανεπτυγμένα δέντρα θανατώθηκαν αφήνοντας τα καλύτερα 125 δέντρα ανά εκτάριο, στα 6 έτη. Σε αυτή την ηλικία κλαδεύονταν στα 8 έως 10 μέτρα. Η ανάπτυξη των δεδομένων παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6: Η μέση διάμετρος (DBHOB), το ύψος, ο βασικός όγκος ανά δένδρο και ο όγκος ανά εκτάριο για τους 10 ετών Viminalis ,Globulus και Saligna, με ανάπτυξη στα 125 δέντρα ανά εκτάριο κοντά στο Middlesex. Τα δεδομένα είναι από την καλύτερη προέλευση.

 

Είδος 

Διάμετρος 

(cm)

Ύψος 

(m)

Βασική περιοχή 

(m2/εκτάριο)

 Συνολικός όγκος /ανά δέντρο 

(m3/δέντρο) 

 Συνολικός όγκος/ανά εκτάριο

(m3/ εκτάριο)

Eucalyptus Viminalis 45,1 34,8 20,5 1,84 230
Globulus  43,3 30,6 18,9 1,5 187
Saligna 41 28,6 16,8 1,26 157

 

Μέση ετήσια αύξηση στη διάμετρο (DBHOB) από την ηλικία των 8 έως 10 χρόνων έχει χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η διάμετρος και ο όγκος των κλαδεμένων κορμών στα 20 έτη για κάθε είδος (βλέπε Πίνακα 7). Η διάμετρος του κλαδεμένου κορμού στο μέσο σημείο έχει εκτιμηθεί από τη διάμετρο, υποθέτοντας ότι κωνικότητα είναι 1 mm ανά 100 mm από το μήκος του κορμού. Ο μέσος κλαδεμένου κορμού έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη μέση διάμετρο και τη μέση διάμετρο του κλαδεμένου κορμού.

Πίνακας 7: Η εκτιμώμενη μέση διάμετρο (DHBOB), το μήκος ο όγκος των κλαδεμένων κορμών στα 20 χρόνια για τους Saligna, Globulus και Viminalis με ανάπτυξη στα 125 δέντρα ανά εκτάριο κοντά στην περιοχή Middlesex

 

Είδος 

Εκτιμώμενη αύξηση διαμέτρου από 12-20 χρόνια 

(DHBOB)

(cm/χρόνο)

Μέση διάμετρος στα 20 χρόνια

(DHBOB)

(cm)

Μέση διάμετρο μέσου κορμού

(cm)

Μέση διάμετρο κλαδεμένου κορμού

(m)

Μέσος όγκος κλαδεμένου κορμού

(κυβικά/δέντρο)

Eucalyptus Viminalis 3,0 75,1 72 9 3,6
Saligna 2,5 66 62 9 2,7
Globulus 2,4 67,3 64 9 2,9

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση διάμετρος του κλαδεμένου 20 έτη κορμού για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως του Viminalis υπολογίζεται να είναι 75 cm, με μέσο όγκο 3,6 m3. Η μέση διάμετρος του κορμού του Saligna και του Globulus στα 20 έτη εκτιμάται ότι είναι 66 cm και 67 cm αντιστοίχως. Αυτό δείχνει ότι όλα τα 3 είδη θα φτάσουν τη διάμετρο στόχου καταγραφής των 50 cm σε λιγότερο από 20 χρόνια.

 

Διαχείριση Δέντρων: 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διαχείρισης των ευκαλύπτων για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως και η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί για να ταιριάζει με την κατάσταση. Εάν ο παραγωγός θέλει να παράγει κορμούς σε σύντομο χρόνο, τότε συνιστάται η βάση να αραιωθεί σε μεγάλο βαθμό σε νεαρή ηλικία, ώστε να δώσει τα καλύτερα 150 περίπου δένδρα ανά εκτάριο και άφθονο χώρο για να αναπτυχθεί. Σε ευρεία απόσταση, η αύξηση των μεμονωμένων δένδρων θα είναι ταχεία, αλλά ο συνολικός όγκος του ξύλου που παράγεται ανά εκτάριο θα είναι μικρότερος από ό, τι εάν καλλιεργούνται στην πυκνότητα μίας συμβατικής φυτείας.

Σε ευρεία απόσταση, τα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας στρογγυλής ξυλείας πρίσεως. Αυτό πρέπει να γίνεται επειδή τα κλαδιά γίνονται μεγάλα όταν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Πρέπει να πραγματοποιείται κλάδεμα διαφορετικά θα έχουν μεγάλους κόμπους, θα είναι χαμηλής ποιότητας και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να μην πουληθούν. 

Κατά κανόνα, οι περισσότεροι καλλιεργητές ενδιαφέρονται για την απόκτηση οικονομικού οφέλους το συντομότερο δυνατόν. Η μεγάλη απόσταση μεταξύ των δέντρων είναι μια προσέγγιση που πιθανόν να χρησιμοποιηθεί συχνά

Πίνακας 8: Ένα παράδειγμα ενός συστήματος ευρείας απόστασης ανάπτυξης ευκαλύπτου για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως. Τα λιγότερα δυνατόν δέντρα φυτεύτηκαν για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί η βοσκή.

 

Έτη   Λειτρουγρία
0  

Φύτευση  500 σπορόφυτων ανά εκτάριο

(2 μέτρα ανάμεσα στα δέντρα και 10 μέτρα από την κάθε γραμμή )

4  

Θανάτωση 250 δέντρων ανά εκτάριο 

(Θανάτωση 1 από τα 2 δέντρα )

Κλάδεμα στο μισό ύψος (περίπου 2.5m)

5  

Θανάτωση ώστε να φτάσουν τα 12 δέντρα/εκτάριο

(Θανάτωση 1 από τα 2 δέντρα)

Κλάδεμα στο μισό ύψος (περίπου 4.5m)

6  

Κλάδεμα των 125 δέντρων στο μισό ύψος περίπου 

(στα 6.5m)

20   Συγκομιδή δέντρων 

 

Το σύστημα που περιγράφεται στον Πίνακα 9, περιλαμβάνει τη φύτευση ενός μεγαλύτερου αριθμού δενδρυλλίων ανά εκτάριο. Η προσέγγιση αυτή παρέχει ένα επιπλέον περιθώριο ασφάλειας σε περίπτωση βλάβης των σπορόφυτων ή των μικρών δέντρων. 

Πίνακας 9: Παράδειγμα Νο.2 Σύστημα φύτευσης ευκαλύπτου για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως. Σπορόφυτα φυτεύονται σε σχετικά όμοια πυκνότητα με αυτή των συμβατικών φυτειών, για την παροχή επαρκούς επιλογής κορμών στρογγυλής ξυλείας πρίσεως.

 

Έτη   Λειτρουγρία
0  

Φύτευση 1000 σπορόφυτων το εκτάριο 

(Π.χ 2μ ανάμεσα στα δέντρα και 5 μέτρα ανάμεσα στις γραμμές)

4  

Θανάτωση 250 δέντρων ανά εκτάριο 

(Θανάτωση 3 από τα 4 δέντρα)

Κλάδεμα στο μισό ύψος (περίπου 2.5μ)

5  

Θανάτωση δέντρων ανά εκτάριο 

(δηλ 1 στα 2 δέντρα)

Κλάδεμα στο μισό ύψος (Περίπου 4.5μ)

6  

Κλάδεμα των 125 κορμών για στρογγυλή ξυλεία πρίσεως στο μισό ύψος 

(περίπου στα 6.5μ)

20   Συγκομιδή δέντρων 

 

Η λεπτομέρεια της διαχείρισης για όλα τα συστήματα ποικίλει ανάλογα με τους στόχους του καλλιεργητή, το ρυθμό ανάπτυξης και το είδος. Για παράδειγμα, σε δέντρα αργού ρυθμού ανάπτυξης μπορεί να γίνεται κλάδεμα αργότερα, ενώ σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα να αναπτυχθούν περισσότερα από 125 δέντρα ανά εκτάριο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποστάσεις φύτευσης και τα συστήματα διαχείρισης είναι ευέλικτα. Η βέλτιστη διάταξη είναι πιθανό να είναι μια συμβιβαστική λύση για την κάλυψη των διαφόρων στόχων του καλλιεργητή π.χ. διατήρηση του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες, μείωση του νερού, παροχή στέγης και ενίσχυση των αισθητικών αξίων. Ωστόσο, οποιαδήποτε και αν είναι η διάταξη, είτε αυτή είναι στενές ζώνες (4 έως 8 γραμμές), η ευρεία ζώνη, ή μπλοκ, μπορούν όλες να λειτουργήσουν υπό ένα ευρύ σύστημα.

 

Τρέχουσες προκλήσεις:

Τα στοιχεία μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι είναι δυνατό να αναπτυχθεί μια βιομηχανία η οποία να βασίζεται στην στρογγυλή ξυλεία πρίσεως από ευκάλυπτο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Δύο ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη προϊόντων και αγορών. Κατάλληλοι κορμοί είναι διαθέσιμοι για δοκιμή, θα πρέπει όμως να εξασφαλίζονται οι πόροι για την εκτέλεση αυτού του έργου ανάπτυξης. Είναι σημαντικό οι δυνητικοί επεξεργαστές ξυλείας να συμμετέχουν σε αυτό τον τομέα της ανάπτυξης.

Η δεύτερη βασική πρόκληση είναι να οικοδομήσουμε μια «πηγή» για την ανάπτυξη της στρογγυλής ξυλείας πρίσεως με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Μέχρι η βιομηχανία να πειστεί ότι υπάρχει ένας πόρος ξυλείας με κατάλληλο μέγεθος και ποιότητα θα υπάρχει μια απροθυμία στο να επενδύσουν. Θα βοηθήσει τη βιομηχανία να δούμε τι ξύλο υπάρχει διαθέσιμο και αν οι καλλιεργητές θα μπορούσαν να εργαστούν από κοινού για την αγορά των πόρων τους ως σύνολο. Τέλος, ίσως μπορεί να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος ξυλείας ο οποίος θα συγχωνεύσει όλες τις μικρές παραγωγές σε μία ευρεία. 

 

Άλλες πτυχές που απαιτούν ανάπτυξη, περιλαμβάνουν:

  • Την αξιολόγηση της οικονομίας για παραγωγή ξυλείας πρίσεως με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
  • Διεξαγωγή περαιτέρω μελετών άλεσης, καθώς και εποχικές μελέτες.
  • Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις αποδόσεις του ξύλου για ένα ευρύτερο φάσμα τοποθεσιών και ειδών, συμπεριλαμβανομένων των ειδών που αναπτύσσονται πιο αργά, όπως ο Corymbia Maculata και ο Cladocalyx, στα 400mm έως 600mm ετήσια ζώνη βροχόπτωσης.
  • Διερεύνηση των τιμών ώστε η βιομηχανία να μπορεί να πληρώσει υψηλής ποιότητας στρογγυλή ξυλεία πρίσεως. 
  • Εφαρμογή μηχανισμών χρηματοδότησης, όπως κοινοπρακτικών σχημάτων για να βοηθήσουν τους καλλιεργητές με αυτή την μακροχρόνια καλλιέργεια.
  • Να προσφερθεί στους καλλιεργητές μια υπηρεσία δασικής εκμετάλλευσης, αρχικά ως ένα πιλοτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του Bluegum, όπου υπάρχει υπηρεσία η οποία βοηθά στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη συγκομιδή.

Η ευκαιρία υπάρχει για πιθανούς καλλιεργητές, αγοραστές, μεταποιητές και επενδυτές να αναλάβουν αυτές τις προκλήσεις από κοινού και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της στρογγυλής ξυλείας πρίσεως από ευκάλυπτο ως μία νέα βιομηχανία που θα αποτελέσει κομμάτι της γεωργίας.

 

Πηγή: Παρουσίαση στην Agroforestry Expo , Boyup Brook, 26 Αυγούστου 2000 Richard Moore, CALM, Busselton

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.