Ευκάλυπτος και Πληθυσμός

Οι φυτείες ευκαλύπτου αποτελούν αμφιλεγόμενο θέμα σε ορισμένες χώρες, αφού έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και με τους στόχους της δασοκομίας που πρέπει να επιτευχθούν με τη φύτευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φυτείες ευκαλύπτου συμβάλλουν στις ανάγκες της κοινότητας. Η φύτευση ευκαλύπτων θα ήταν λάθος επιλογή εάν η χρήση της γης δεν ήταν ευεργετική για την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.

Μεταξύ των επιτακτικών αναγκών του πληθυσμού προκειμένου να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα διαβίωσης είναι η σίτιση, η στέγαση και η ενέργεια για το μαγείρεμα και τη θέρμανση. Τα δάση μπορούν να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις βασικές ανάγκες, γι αυτό και οι δασολόγοι συνειδητοποιούν ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση στις παλαιότερες έννοιες της κοινωνικής δασοκομίας.

Ο ευκάλυπτος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της κοινωνικής δασοκομίας, οι οποίοι είναι:

  • Η δημιουργία νέων αγροτικών δασικών προϊόντων (καυσόξυλα, κάρβουνο, στηρίγματα και μικρά ξύλινα κτίρια). 
  • Η υποστήριξη των αγροτών στην καλλιέργεια χρήσιμων δέντρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορούν να πουληθούν ως καλλιέργειες.
  • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των πόλεων με τη φύτευση δέντρων στις πλευρές των δρόμων και σε κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές.
  • Η προστασία των απειλούμενων εδαφών προς όφελος των πολιτών, των καλλιεργειών τους αλλά και των ζώων τους. 
  • Η συγκράτηση του εδάφους και του νερού και η παροχή ευκαιριών αναψυχής, όπως για παράδειγμα χώρων αναψυχής. 

Οι φυτείες μπορούν να παρέχουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων μέσα  σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, τα φυσικά δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα παροχών, σε μακροπρόθεσμη κλίμακα, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές για την κοινότητα.

 

Πηγή: beneficiosambientalesdeleucalipto.blogspot.com

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.