Καλλιέργεια 10ετούς απόδοσης

Σε ημιορεινά εδάφη προτείνεται η Καλλιέργεια 10ετούς απόδοσης. Ο επενδυτής επιτυγχάνει κατά πολύ, μεγαλύτερες αποδόσεις, αφού η αναλογία ανάπτυξης της μάζας των δέντρων από το 3 έτος και μετά είναι πολλαπλάσια, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται τα κόστη διαχείρισης.

Στην καλλιέργεια 10ετούς απόδοσης, εφαρμόζεται αραιή φύτευση και φυτεύονται έως 500 δέντρα/στρέμμα. 

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.