Καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης

Με την Καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης ο καλλιεργητής επιτυγχάνει χρονικά πιο άμεσες απολαβές.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της 2ετούς απόδοσης / κοπής, οι οικονομικές αποδόσεις-απολαβές είναι πιο άμεσες. Τα δέντρα κόβονται 10 cm από το έδαφος κάθε δύο χρόνια, αν και η πρώτη κοπή δύναται να παραταθεί έως και 12 μήνες, προκειμένου τα δέντρα να αναπτύξουν το σωστό ριζικό σύστημα.

Η Καλλιέργεια 2ετούς απόδοσης εφαρμόζεται μόνο σε πεδινές περιοχές. Μπορούν να φυτευτούν από 280 έως και 800 δέντρα/στρέμμα και η πυκνότητα φύτευσης που θα εφαρμοστεί μπορεί να είναι είτε αυτή της Αραιής φύτευσης, είτε αυτή της Πυκνής.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.