Καλλιέργεια 5ετούς απόδοσης

Με την Καλλιέργεια 5ετούς απόδοσης, ο καλλιεργητής επιτυγχάνει μεγαλύτερες οικονομικές αποδόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της 5ετούς απόδοσης / κοπής, η κοπή πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια και η απόδοση είναι μεγαλύτερη, αφού ο ρυθμός ανάπτυξης των δενδρυλλίων δεν είναι ανάλογος κάθε χρόνο. Έχει παρατηρηθεί πως κατά τα έτη 3-5 η μάζα των δένδρων αναπτύσσεται περισσότερο.

Τα δέντρα κόβονται 10 cm από το έδαφος, κάθε πέντε χρόνια.

Σε πεδινές περιοχές μπορούν να φυτευτούν από 280 έως και 800 δέντρα/στρέμμα και η πυκνότητα φύτευσης που θα εφαρμοστεί μπορεί να είναι είτε αυτή της Αραιής φύτευσης, είτε αυτή της Πυκνής.

Στις ημιορεινές περιοχές φυτεύονται έως 500 δέντρα/στρέμμα και εφαρμόζεται Αραιή φύτευση.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.