Οι Συμβολαιακές Καλλιέργειες

Η Easy2Find Biomass and Energy, θέλοντας να εξασφαλίσει επάρκεια πρώτης ύλης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα, δημιούργησε τη θυγατρική Eucalyptus με σκοπό επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον τομέα Ανάπτυξης Ενεργειακών Καλλιεργειών, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επενδυτικές προτάσεις στους επενδυτές της.

Αγρότες και μη, καθώς και ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που μέχρι τώρα έμεναν ανεκμετάλλευτα, έχουν πλέον τη δυνατότητα να επενδύσουν στην καλλιέργεια Ευκαλύπτου και να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό ετήσιο εισόδημα με ελάχιστη προσωπική ενασχόληση!

Η νέα μορφή επένδυσης δίνει νέα πνοή στη μέχρι τώρα έννοια της αγροτικής καλλιέργειας και ενισχύει το δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης (Αγροτική Ανάπτυξη), καθώς προσφέρει νέες θέσεις εργασίας αποφέροντας παράλληλα σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Η όλη επενδυτική προσπάθεια, γίνεται με τη μορφή Συμβολαιακής Καλλιέργειας, κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη της εταιρίας μας και του καταξιωμένου στον κλάδο του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της (δασοπόνους, γεωπόνους κλπ), προσφέροντας στον καλλιεργητή-επενδυτή  20ετές συμβόλαιο με σταθερή τιμή αγοράς για κάθε τόνο Ξηρής Μάζας που παράγει. Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την φύτευση, υλοτόμηση και μεταφορά των δέντρων από το αγροτεμάχιο του επενδυτή-καλλιεργητή, στην κοντινότερη μονάδα επεξεργασίας των κορμών. Επίσης, τα υποπροϊόντα (φύλλα, κλαδιά κτλ) που προκύπτουν από την καλλιέργεια ανήκουν στη κυριότητα της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την μεταφορά τους χωρίς επιπλέον κόστος.

Η Eucalyptus και το καταξιωμένο στον κλάδο του τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει, είναι πάντα δίπλα στον καλλιεργητή-επενδυτή σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της και όντας πάντα έτοιμη να επέμβει όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.