Πλεονεκτήματα των Ενεργειακών Καλλιεργειών

Τα θετικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών καλλιεργειών είναι τα εξής: 

  • Η θερμική περιεκτικότητα και η δυνατότητα του ξύλου που παράγεται από τις ενεργειακές καλλιέργειες, είναι σχεδόν ισοδύναμη με αυτή του άνθρακα. 
  • Το ξύλο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα.
  • Η στάχτη από την καύση του ξύλου είναι ένα πολύτιμο λίπασμα. 
  • Οι ενεργειακές καλλιέργειες βοηθούν στην αντιμετώπιση της διάβρωσης του εδάφους από το νερό, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους για πλημμύρες.
  • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και απασχόλησης. Εκτιμάται ότι ανά 10 στρ. φυτείας προσφέρεται απασχόληση για τουλάχιστον επτά άτομα. 
  • Τέλος η επιλογή πολλαπλών ειδών παρέχει μια γκάμα προϊόντων, όπως έλαια, οργανικές ουσίες, φρούτα, βρώσιμα φύλλα και ζωοτροφές.

 

Πηγή: Natural resource management of India nrmkc.org

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.