Πολλαπλασιασμός με Υδροπονία

Με τον όρο υδροπονία αναφερόμαστε στη μέθοδο καλλιέργειας κατά την οποία η ανάπτυξη των φυτών γίνεται χωρίς εδαφικό υπόστρωμα. Όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν, βρίσκονται στο νερό. Έτσι, με την μέθοδο της υδροπονίας, τα φυτά μεγαλώνουν στο νερό αντί για το χώμα.

Με την μέθοδο 'Κλειστό Σύστημα',  εφαρμόζεται μία τεχνική όπου οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται σε ένα μέσο-υποκατάστατο του χώματος, όπως ο περλίτης, οι κόκκοι φοίνικα, ο πετροβάμβακας κ.ά. Με την χρήση μιας τρόμπας νερού μεταφέρεται συνεχώς νερό, εμπλουτισμένο με πολύτιμα ιχνοστοιχεία, από τη δεξαμενή στις ρίζες των φυτών, το οποίο χάρη στη βαρύτητα καταλήγει πάλι στην δεξαμενή.

Δημιουργείται έτσι μία συνεχής ανακύκλωση του νερού, όπου εμπλουτίζεται συνεχώς με χρήσιμα στοιχεία και οξυγόνο. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι η αυξημένη παραγωγικότητα.

Στα κλειστά συστήματα, το διάλυμα της απορροής ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται σε μεγάλο ποσοστό, έτσι έχουμε οικονομία στην κατανάλωση λιπασμάτων και σημαντική μείωση της ρύπανσης. 
Κοκοφοίνικας (cocosoil ή cocopeat): Ο κοκοφοίνικας είναι φυσικό υλικό. Προέρχεται από το παχύ μεσοκάρπιο του καρπού της καρύδας, κάτι που το καθιστά απαλλαγμένο από ασθένειες. Σε σύγκριση με τα παραπάνω υποστρώματα, ο κοκοφοίνικας είναι οργανικό υλικό. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του κυμαίνεται στο 0,5 mS/cm μπορεί και χαμηλότερα και το pH κυμαίνεται από 5,5 έως 6.
 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.