Το φυτώριο της Eucalyptus

Το υπό κατασκευή φυτώριο της Eucalyptus, το οποίο θα είναι σύγχρονα εξοπλισμένο, βρίσκεται στην περιοχή του Αγρινίου. Αποτελείται από συνολική έκταση 10 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 5 είναι στεγασμένα.

Στο χώρο αυτό θα πραγματοποιείται η δημιουργία μοσχευμάτων, καθώς και η υγιής ανάπτυξη από την ερευνητική ομάδα του γεωπονικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, των 5 διαφορετικών ποικιλιών ευκαλύπτου που διαθέτει η εταιρεία μας και προορίζονται για φύτευση στα αγροτεμάχια των επενδυτών – καλλιεργητών. 

Ενημερωθείτε πιο αναλυτικά σχετικά με τις τεχνικές εφαρμογές του φυτωρίου μας από την κατηγορία του site ‘Πειραματικές Δράσεις’.
 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.