Φυτευτικές Περίοδοι

Οι φυτευτικές περίοδοι που έχει επιλέξει η εταιρεία, είναι κατά τους μήνες:

Φεβρουάριο - Μάϊο και
Σεπτέμβριο - Νοέμβριο

Αυτές τις περιόδους παρατηρούνται περισσότερες βροχοπτώσεις τις οποίες εκμεταλλευόμαστε, ενώ αποφεύγουμε τους παγετούς και τα χιόνια που είναι αυξημένα κατά τους ενδιάμεσους μήνες. Έτσι, προστατεύουμε στο μέγιστο την απόδοση της καλλιέργειας και εκμεταλλευόμαστε τις βροχοπτώσεις προς όφελος και των αγροτεμαχίων που δεν είναι ποτιστικά. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.