Φύτευση σε πεδινές περιοχές

Η Καλλιέργεια Ευκαλύπτου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πεδινές αλλά και ημιορεινές περιοχές.

Η Eucalyptus διαθέτει επιλεγμένες ποικιλίες ευκαλύπτου, κατάλληλες να προσαρμοστούν στις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων. Έτσι πεδινά αλλά και ημιορεινά αγροτεμάχια που μέχρι σήμερα δεν είχαν αξία, μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο και να αποφέρουν ένα σημαντικό οικονομικό όφελος.

Πιο συγκεκριμένα, σε πεδινές περιοχές, το σχέδιο φύτευσης που θα εφαρμοστεί διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα των δενδρυλλίων/στρ. που θα επιλεγεί να φυτευτούν, το είδος των δένδρων και τις ειδικές συνθήκες του αγρού. 

Μπορούν να φυτευτούν από 280 έως και 800 δέντρα/στρέμμα και η πυκνότητα φύτευσης μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους:

 

Αραιή Φύτευση
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η φύτευση πραγματοποιείται κυρίως σε διπλές σειρές, όπου το κάθε δενδρύλλιο απέχει περίπου 1,5 μέτρο από το άλλο. Κάθε διπλή σειρά απέχει από την άλλη περίπου 3 μέτρα.

*Ο παραπάνω τρόπος φύτευσης είναι ενδεικτικός και διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα των δενδρυλλίων/στρέμμα που επιθυμεί ο καλλιεργητής να φυτευτούν. 

 

Πυκνή φύτευση
Σε αυτή την περίπτωση η φύτευση πραγματοποιείται σε τριπλές σειρές, όπου το κάθε δενδρύλλιο απέχει περίπου 90 cm από το άλλο. Κάθε τριπλή σειρά απέχει από την άλλη περίπου 3 μέτρα.

Και στις δύο περιπτώσεις, αφήνονται διάδρομοι μήκους 3μ. μεταξύ των σειρών με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας. Έτσι, διευκολύνεται η διέλευση των καλλιεργητικών μηχανημάτων, των φορτηγών μεταφοράς αλλά και των ποτιστικών μηχανών, με αποτέλεσμα να γίνετε εφικτή και η αξιοποίηση μη ποτιστικών αγροτεμαχίων. 

 

Στις πεδινές περιοχές, οι κοπές πραγματοποιούνται κάθε 2 ή 5 έτη, ανάλογα με την επιθυμία του καλλιεργητή. 

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.