Χαρακτηριστικά Ενεργειακών Καλλιεργειών

Οι ενεργειακές καλλιέργειες, είτε πρόκειται για γεωργικές είτε για δασικές, δημιουργούνται με σκοπό για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων, για τη χρήση σε εφαρμογές θέρμανσης ή για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες βασίζονται και επωφελούνται από το φυσικό τους περιβάλλον, γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι νόμοι και να τηρείται η σωστή λειτουργία τους. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Οι καλλιέργειες θα πρέπει να προσαρμόζονται με το έδαφος και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου καλλιεργούνται, γιατί αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε περιοχές με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερες συνθήκες.
  • Για να επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας βιομάζας και χαμηλό κόστος, τα αγροτεμάχια χρειάζονται φροντίδα και προσοχή.
  • Για να λειτουργήσουν ως μία μορφή γόνιμης επένδυσης για τον αγρότη, θα πρέπει να είναι κερδοφόρες. 
  • Οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν σχετίζονται με τη διατροφή και προκειμένου να είναι αποδοτικές πρέπει να κατευθύνονται προς τους ενεργειακούς σκοπούς. 
  • Οι ενεργειακές καλλιέργειες έχουν εύκολη διαχείριση και οι τεχνικές όπως και τα μηχανήματα που απαιτούνται, είναι λίγο πολύ γνωστά στους αγρότες. 
  • Πρέπει να υπάρχει θετική εξέλιξη όσο αφορά τις αποδόσεις τους για να υπάρχει ενεργειακή ισορροπία. Από τις καλλιέργειες πρέπει να αποδεσμεύεται  περισσότερη ενέργεια από αυτή που επενδύεται.
  • Η βιομάζα πρέπει να δικαιολογεί και το σκοπό για τον οποίο παράγεται (ως πρώτη ύλη για pellet, για την παραγωγή θερμότητας, για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κα) 
  • Οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα του εδάφους στο οποίο καλλιεργούνται, αντίθετα επιτρέπουν την ανάκαμψη του, αφού μπορούν να φυτευτούν και άλλου είδους καλλιέργειες σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δυνατότητα κοπής είναι εφικτή και επωφελής σε όλα τα στάδια. 

 

Πηγή: Manual Technico para el aprovechamiento y elaboracion de Biomasa forestral

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.