Τρόποι επένδυσης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUCALYPTUS

 

Δυνατότητα συμμετοχής σε αγροτεμάχιο που εκχωρεί η εταιρία από δικές της μισθωμένες εκτάσεις .

Διάρκειας συμβολαίου 10 έτη.

 

Συμβολαιακή καλλιέργεια ποικιλίας ευκαλύπτου Globulus blue gum

Το κόστος δενδρυλλίου ανέρχεται στα 2,5€ ανά τμχ με πυκνότητα φύτευσης 380-400 δενδρύλλια /στρέμμα, ( Συνολικό κόστος φύτευσης ανά στρέμμα 950€ ) και η απόδοση (μετά την πάροδο της διετίας) στα 100€ ο τόνος, με υπολογιζόμενο 10 τόνους φύλλα – κλαδιά ανά στρέμμα, (Σύνολο απόδοσης 1.000€  περίπου). 
Καθ’ όλη την διάρκεια και μετά το πέρας τις δεκαετίας η παραγόμενη ξυλεία ανήκει στην εταιρία.

 

Συμβολαιακή καλλιέργεια ποικιλίας ευκαλύπτου Polybractea   

Το κόστος δενδρυλλίου ανέρχεται στα 1,10€ ανά τμχ με πυκνότητα φύτευσης 2.500 -2.700 δενδρύλλια /στρέμμα, (Συνολικό κόστος φύτευσης ανά στρέμμα 2.750€) και η απόδοση (μετά την πάροδο της διετίας) στα 80€ ο τόνος με υπολογιζόμενο 20 τόνους φύλλα – κλαδιά ανά στρέμμα, (Σύνολο απόδοσης 1.600€ περίπου)

 

Σταθερές αποδόσεις δεκαετίας   

Επενδυόμενο κεφάλαιο με κλίμακα σταθερής απόδοσης 20% καθ’ όλη την διάρκεια του συμβολαίου.

                                                                Επισύναψη πίνακα

 

Συμμετοχή σε καλλιέργεια αγροτεμαχίου ήδη καλλιεργημένο

Με πυκνότητα φύτευσης 400 δενδρύλλια / στρέμμα
Επενδυόμενο κεφάλαιο μέχρι 50.000€ και η απόδοση για τα δύο πρώτα χρόνια ανέρχεται στο 20% του κεφαλαίου μετά την πάροδο της διετίας στο 50% .

Όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες και τα κόστη  τους τα αναλαμβάνει η εταιρία.

 

Συμβολαιακή καλλιέργεια σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο διάρκειας συμβολαίου 10 έτη.

 

 

 Συμβολαιακή καλλιέργεια ποικιλίας ευκαλύπτου Globulus blue gum

Το κόστος δενδρυλλίου ανέρχεται στα 2,5€ ανά τμχ με πυκνότητα φύτευσης 380-400 δενδρύλλια /στρέμμα, ( Συνολικό κόστος φύτευσης ανά στρέμμα 950€ ) .
Κόστος μεταφοράς (προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση )
Κόστος φύτευσης 0,10€ / δενδρύλλιο
Απόδοση (μετά την πάροδο της διετίας) στα 100€ ο τόνος, με υπολογιζόμενο
10 τόνους φύλλα – κλαδιά ανά στρέμμα, (Σύνολο απόδοσης 1.000€ περίπου ).
Καλλιεργητικές φροντίδες όπως πότισμα και λίπανση αν απαιτείται, πραγματοποιούνται από τον καλλιεργητή .

Στο τέλος της καλλιέργειας η παραγόμενη ξυλεία ανήκει στον καλλιεργητή

 

Συμβολαιακή καλλιέργεια ποικιλίας ευκαλύπτου Polybractea

Το κόστος δενδρυλλίου ανέρχεται στα 1,10€ ανά τμχ με πυκνότητα φύτευσης 2.500 – 2.700 δενδρύλλια /στρέμμα, ( Συνολικό κόστος φύτευσης ανά στρέμμα 2.750€ ) .
Κόστος μεταφοράς (προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση )
Κόστος φύτευσης 0,05€ / δενδρύλλιο
Απόδοση (μετά την πάροδο της διετίας) στα 80€ ο τόνος, με υπολογιζόμενο
20 τόνους φύλλα – κλαδιά ανά στρέμμα, (Σύνολο απόδοσης 1.600€ περίπου).
Καλλιεργητικές φροντίδες όπως πότισμα και λίπανση αν απαιτείται, πραγματοποιούνται από τον καλλιεργητή .

 

Ειδικό συμβόλαιο μελισσοκομίας διάρκειας συμβολαίου 10 έτη.

 

Συμβολαιακή καλλιέργεια ποικιλίας Globulus glue gum

Κόστος δενδρυλλίου 2€ ανά τεμάχιο με πυκνότητα φύτευσης 400 δενδρύλλια / στρέμμα ( Συνολικό κόστος φύτευσης ανά στρέμμα 800€)
Κόστος μεταφοράς (προκύπτει από την χιλιομετρική απόσταση )
Κόστος φύτευσης 0,10€ / δενδρύλλιο.Απόδοση για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο χρόνο μέχρι την περίοδο ανθοφορίας, η απόδοση ανέρχεται στο 20% του επενδυόμενου κεφαλαίου και για τα υπόλοιπα επτά χρόνια στο 50% .

Καλλιεργητικές φροντίδες όπως πότισμα και λίπανση αν απαιτείται, πραγματοποιούνται από τον καλλιεργητή .
Από το δεύτερο έως και το δέκατο έτος της καλλιέργειας η εταιρία θα συλλέγει και θα εκμεταλλεύεται φύλλα και κλαδιά.

Με την λήξη του συμβολαίου η καλλιέργεια παραμένει στον καλλιεργητή

 

Επικοινωνήστε με τους Συμβούλους Καλλιέργειας της εταιρείας μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε από κοινού το επενδυτικό σχέδιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

 

 

 

 

Comments are closed.