Οργανισμός Πιστοποίησης – ΔΗΩ

Βιολογική Καλλιέργεια Ευκαλύπτου

Η Eucalyptus για την τη δημιουργία και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, προχωρά σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, όπου οι φατριακές εγκαταστάσεις όπως και όλες οι μονάδες αγροτεμαχίων εντάσσονται στο σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικής Καλλιέργειας σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες του ν.834/2007 και ν.889/2008, καθιστώντας μας έτσι την πρώτη εταιρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διαθέτει Πιστοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας Ευκαλύπτου.

Demeter.

Επίσης, έχοντας συνάψει συνεργασία με την εταιρία Pindstup που δραστηριοποιείται, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την παραγωγή και εμπορία φυτικών υποστρωμάτων, η Eucalyptus έχει προχωρήσει στην εισαγωγή Πιστοποιημένων Βιολογικών Φυτικών Υποστρωμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
Τέλος, η Eucalyptus πρόκειται σύντομα να εντάξει το πρόγραμμα καλλιέργειας της και να πιστοποιηθεί ως Βιοδυναμική Καλλιέργεια με το διεθνώς καταχωρημένο και αναγνωρισμένο σήμα εγγύησης της ιδιαίτερης αυτής ποιότητας Demeter.

Πιστοποίησης – ΔΗΩ

Η Eucalyptus, με στόχο πάντα τη δημιουργία και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, προχωρά σε συνεργασία με τον

Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ

Στην ένταξη τόσο της φυτωριακής της εγκατάστασης όσο και όλων των αγροτεμαχίων που διαθέτει, στο σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικής Καλλιέργειας.

Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες των ν.834/2007 και ν.889/2008, καθιστώντας την έτσι την πρώτη εταιρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διαθέτει Πιστοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας Ευκαλύπτου.

 

Για άμεση επικοινωνία

 

 

 

 

Comments are closed.