Τεχνικό Εγχειρίδιο Ευκαλύπτου

Το Εγχειρίδιο Ευκαλύπτου

Το παρόν Άρθρο

Αποσκοπεί στην περιγραφή της καλλιέργειας του Ευκαλύπτου και την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών της καλλιέργειας, σε όλα τα στάδιά που την περιλαμβάνουν, από τον έλεγχο του αγροτεμαχίου, μέχρι τη φύτευση και την κοπή.

 

  1. Τεχνικό Εγχειρίδιο Ευκαλύπτου

 

  1. Project Ανάπτυξης και Καλλιέργειας Ευκαλύπτου

 

 

 

Comments are closed.