Οι ασθένειες και τα έντομα

Οι ασθένειες και τα έντομα επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ Nitens και Globulus;

Ο Globulus είναι ανώτερος από τον Nitens, λόγω των πολλών ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών που παρουσιάζει το ξύλο του για την παραγωγή χαρτοπολτού και μασίφ ξύλου. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί να μεταφραστούν σε μια υψηλότερη τιμή ανά κυβικό μέτρο. Ωστόσο, πάνω από το 80% των φυτειών σκληρού ξύλου σε κρατικά δάση, γίνονται με τη χρήση Nitens. Ο Nitens είναι το πιο κατάλληλο είδος για περιοχές με πολύ κρύο. Όμως πρόσφατες κλιματικές αναλύσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι περιοχές με μέση ελάχιστη θερμοκρασία, στον πιο κρύο μήνα, είχαν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 1,8 °C όπου είναι κατάλληλες τόσο για τον Globulus όσο και για τον Nitens.
Τα εδάφη τα οποία είναι κλιματολογικά κατάλληλα για τον Globulus, αντιπροσωπεύουν περίπου το 53% της τρέχουσας κρατικής δασικής έκτασης με φυτείες σκληρού ξύλου. Παρόλα αυτά ο Globulus είναι καλλιεργημένος σε λιγότερές από το ένα τρίτο αυτών των περιοχών. Ο κύριος λόγος που προτιμήθηκε ο Nitens, στις θερμότερες περιοχές, είναι γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σοβαρής αποφύλλωσης του Globulus από την ασθένεια Mycosphaerella, που προσβάλει τα φύλλα, αλλά και η αντίληψη ότι ο Globulus έχει χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Σχετικά με το πιο είναι το καταλληλότερο από τα δύο είδη ευκαλύπτου σε θερμότερες περιοχές, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί συγκρίνοντας την αξία και την ποσότητα του ξύλου που παράγονται μετά της επιπτώσεις των παρασίτων και των ασθενειών.
Πραγματοποιήθηκε μία έρευνα με σκοπό να εντοπιστούν τα πιο σημαντικά παράσιτα και ασθένειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή της φύτευσης, ανάμεσα στον Globulus και στον Nitens στις περιοχές με πιο θερμό κλίμα.
Τέσσερα παράσιτα και ασθένειες εντοπίστηκαν ως το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των ειδών ευκαλύπτου προς φύτευση. Η Mycosphaerella νόσος των φύλλων (MLD) και το σκαθάρι Gonipterus Scutellatus, οι οποίες συνδέονται άμεσα με βλάβες που προκαλούνται στον Globulus, και η Phytophthora δηλ. η σήψη της ρίζας (P.R.R) όπως και ο θάνατος από την ξηρασία αμέσως μετά τη μεταφύτευση, που συνδέονται με βλάβες που προκαλούνται στον Nitens.
Αυτά τα τέσσερα παράσιτα και οι ασθένειες ήταν τα πιο διαδεδομένα σε διάφορες κλιματικές περιοχές. Η νόσος MLD και το σκαθάρι Gonipterus Scutellatus, έτειναν να εμφανιστούν και σε άλλες παρόμοιες κλιματικές περιοχές, όπου η μειωμένη ανάπτυξη που προκαλούνταν στον Globulus, θα προκαλούσε μείωση της παραγωγής η οποία θα κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα με τον Nitens. Αυτό θα είχε σαν επακόλουθο τη μείωση των τιμών παραγωγής χαρτοπολτού και αγοράς αποφλοιωμένων κορμών, έτσι ώστε να αποφέρουν μεγαλύτερες χρηματικές αποδοχές σε σχέση με τον Nitens. Η P.R.R (σήψη της ρίζας) και η ξηρασία έτειναν να εμφανιστούν και αυτές σε παρόμοιες κλιματικές περιοχές με αντίκτυπο στον Nitens τη μεγάλη αβεβαιότητα που επηρέαζε ακόμα περισσότερο τις οικονομικές απολαβές.
Αυτή είναι η πρώτη έρευνα που συγκρίνει οικονομικές αποδόσεις από την καλλιέργεια του Globulus και του Nitens σε περιοχές κατάλληλες για φύτευση και για τα δύο είδη. Λαμβάνοντας υπόψη τις ασθένειες και τα παράσιτα που πλήττουν τα δύο είδη και μιλώντας πάντα για περιοχές με κοινά κλιματικά χαρακτηριστικά και για τους δυο ευκαλύπτους, οι οικονομικές αποδόσεις του Globulus είναι μεγαλύτερες.

Πηγή: forestrytas.com.au / Tasmanian Forestry

Comments are closed.