Τρόποι καλλιέργειας

Kαλλιέργεια του ευκαλύπτου για ενεργειακούς σκοπούς

Η μέθοδος καλλιέργειας TCR (δενδρύλλια περιοδικής υλοτόμησης) είναι προσανατολισμένη για την παραγωγή χαρτιού αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και για την καλλιέργεια ευκαλύπτου για άλλες χρήσεις. Πολλά αγροτεμάχια προορίζονταν για βιομηχανική ανάπτυξη και υλοτομήθηκαν σε 1 ή 2 περίτροπους χρόνους. Το φάσμα της παραγωγής είναι μεταξύ 9 και 11 τόνους ξηράς βιομάζας ανά εκτάριο ανά έτος για κοπές οι οποίες κόβονται αρχικά σε 10 έτη με αρχική πυκνότητα των 1250 δενδρύλλια/εκτάριο, και μεταξύ 12 και 18 τόνους ξηρής βιομάζας ανά εκτάριο ανά έτος για κοπές με μεγαλύτερη πυκνότητα. Στην καλλιέργεια TTCR (δενδρύλλια σύντομης περιοδικής υλοτόμησης) τα στοιχεία για τα αγροτεμάχια είναι πολύ περιορισμένα, αλλά φαίνεται ότι μπορούμε να έχουμε κατά μέσο όρο περίπου 10 τόνους ξηρής βιομάζας ανά εκτάριο το χρόνο, με κοπή από 2 έως 3 έτη και για πυκνότητα φύτευσης μεταξύ 2500 και 5000 στελεχών μέσης ποιότητας/ανά εκτάριο. Σε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση μάλλον θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τους 15 τόνους ξηρής βιομάζας ανά εκτάριο το χρόνο.

Χαρακτηριστικά Είδος TCR 1ης κοπής TCR μετά τη 2η κοπή ΤTCR TTCR
Πυκνότητα φύτευσης 1250 3000 2500 2500
Χρόνος κοπής 10 με 12 9 με 10 7 3
Συνολική βιομάζα /εκτάριο Gunii 75 με 90
90 με 110 90 με 150
120 με 180 70 70 30 30
Απόδοση 12 με 18 10 10
Συγκομιδή ξηρής βιομάζας μετά την εικοσαετία 200 250 200 200

Διαχείριση Καλλιέργειας
Οι τεχνικές που αφορούν τις καλλιέργειες εστιάζονται στα δύο πρώτα χρόνια. Στη συνέχεια, οι εργασίες εστιάζονται στα δενδρύλλια, με εξαίρεση τη μέθοδο TTCR όπου η λίπανση συνιστάται μετά από κάθε συγκομιδή. Η μέθοδος TCR έχει βέλτιστη αποδοτικότητα με πυκνότητα φύτευσης τα 1250 δενδρύλλια/ανά εκτάριο και πρέπει να τηρείται μία απόσταση των 4×2 μέτρων. Στην μέθοδο TTCR η πυκνότητα ανέρχεται στα 5.000 δενδρύλλια /ανά εκτάριο που είναι η καλύτερη μέση λύση μεταξύ απόδοσης και κόστους. Και οι δύο μέθοδοι είναι διαθέσιμες με τρόπο φύτευσης 1,40×1,40 μέτρα ή με ένα σύστημα που περιλαμβάνει δύο πολύ στενές γραμμές, (με ένα μέτρο απόστασης μεταξύ τους) όπου κάθε δύο γραμμές θα πρέπει να έχουν απόσταση 3 μέτρα .
Αυτός ο τρόπος φύτευσης επιτρέπει τη διέλευση του οχήματος γεωργίας μεταξύ των διπλών γραμμών. Η απόσταση της γραμμής μεταξύ των δύο φυτών είναι 1 μέτρο. Η πυκνότητα φύτευσης με πάνω από 5000 δενδρύλλια/ανά εκτάριο, δεν εφαρμόζεται συχνά λόγω του μεγάλου κόστους της εγκατάστασης. Η κοπή TCR συνιστάται για κάθε 10 χρόνια και στη μέθοδο TTCR κάθε 2-3 χρόνια. Το σύστημα αυτό μπορεί να διαρκέσει για 25 χρόνια ενώ στην περίπτωση TTCR 35 χρόνια. Ο ευκάλυπτος μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που να δικαιολογεί την εν λόγω μεταχείριση.

Χαρακτηριστικά και περιορισμοί στη συγκομιδή
Περίοδοι συγκομιδής
Η εκμετάλλευση των φυτειών ευκαλύπτου θα πρέπει να διεξάγεται την άνοιξη. Οι νεαροί βλαστοί εμφανίζονται περίπου 2 μήνες μετά την κοπή και είναι σημαντικό να αποφευχθεί η έκθεση των νεαρών βλαστών στις συνθήκες του φθινοπώρου και του χειμώνα. Για το λόγο αυτό επιλέγεται να γίνεται η συγκομιδή μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου – Μαΐου έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των νεκρών βλαστών κατά την άφιξη του κρύου. Η εργασία κατά τη διάρκεια της άνοιξης βελτιώνει επίσης την επιβίωση των στελεχών, την αντοχή και μειώνει σημαντικά τον αριθμό των νεκρών βλαστών.

Εξοπλισμός και τεχνικές ανάπτυξης
Στην TCR
Η απομάκρυνση των φύλλων γίνεται χειρωνακτικά ή μηχανικά. Η κοπή γίνεται με χρήση πλακέτας που διαθέτει αυτόματο δίσκο και τροχαλίες ολίσθησης που κόβουν λωρίδες από όλο το δέντρο.
Στην TTCR
Η συγκομιδή των στελεχών στην TTCR μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία μόνο εργασία, με συγκεκριμένα αυτοκινούμενα μηχανήματα (σουηδικές κεφαλές συγκομιδής ειδικά σχεδιασμένες για την συγκομιδή ιτιάς, ή με ιταλικά μηχανήματα). Μπορεί να πραγματοποιηθεί όμως σε δύο φάσεις, να κοπούν οι κλώνοι με τροχαλίες και στη συνέχεια να γίνει η άλεση.
Ο ευκάλυπτος είναι ένα αειθαλές είδος. Τα προϊόντα του συλλέγονται από όλο το δέντρο και περιλαμβάνουν πάντοτε και μία αναλογία φύλλων κατά την άλεση και κατά την λείανση το ξηρό φύλλωμα πέφτει με φυσικό τρόπο.
Το κόστος μίας καλλιέργειας με ενεργειακό προσανατολισμό είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, δεδομένης της γενικότερης αβεβαιότητας που υπάρχει αναφορικά με το κόστος κινητοποίησης.

Ετήσιες εξαγωγές μεταλλικών στοιχείων (κιλά, εκτάρια, χρόνια)
N (Άζωτο) P (Φώσφορος) K (Κάλιο) It
(όγκος σε λίτρα) Mg (Μαγνήσιο)
Μέθοδος TCR 1000στελέχη/ανά εκτάριο (1 συγκομιδή σε 10 χρόνια) 18,8 4,6 16,6 43,1 4,4
Μέθοδος TTCR 5000στελέχη/ανά εκτάριο (5 συγκομιδές σε 10 χρόνια) 62,3 9,5 49 53,6 10,9

Περιβάλλον
Η καλλιέργεια TCR απαιτεί λίγη φροντίδα σε ότι αφορά λιπάσματα και φυτοφάρμακα και εξάγει μόνο ορισμένα μεταλλικά στοιχεία (N,P,K). Στην μέθοδο TTCR η χρήση λιπασμάτων είναι πιο κοινή, αλλά οι εξαγωγές των μεταλλικών στοιχείων είναι πιο σημαντικό. Όλα τα είδη δέντρων ταχείας ανάπτυξης, δυνητικά απαιτούν υψηλή κατανάλωση νερού εφόσον υπάρχει σε αφθονία. Σημειώνουμε ωστόσο ότι το ριζικό σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος οι ρίζες να “χτυπήσουν” σε βαθιά υπόγεια ύδατα. Ο ευκάλυπτος ρυθμίζει την ανάπτυξη του με βάση το διαθέσιμο νερό. Τα νέα συστήματα καλλιέργειας προσφέρουν καταφύγιο στη χλωρίδα και την πανίδα και οδηγούν και σε περαιτέρω αύξηση της βιοποικιλότητας.

Πηγή:
Cauvin B. et F. Melun, 1994. Guide de culture du TCR , D’ eucalyptus. AFOCEL information forêt n ° 486
Nguyen-le N. et F. Melun, 2003.Présentation générale , De l’eucalyptus.Infos eucalyptus n ° 1.Ed. AFOCEL, Melun F., Nguyen-N, 2006.Clonales d’eucalyptus Fiches
E. Gundal.Ed AFOCEL , Melun F. 2007.Eucalyptus: 35 ans d’expérimentation , In the sud de la France.FIF n ° 747

Comments are closed.