Βασικές προδιαγραφές σποράς και ανάπτυξης

Βασικές προδιαγραφές σποράς και ανάπτυξης του Globulus

Οι αυστραλιανές φυτείες σκληρού ξύλου έχουν επεκταθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία.
Στη συνέχεια παραθέτονται ορισμένες προδιαγραφές που απαιτούνται από τους παραγωγούς στο φυτώριο για τον ευκάλυπτο Globulus Labill, σε χώρους φύτευσης ήπιων εδαφών, που ήταν συχνά και πρώην βοσκότοποι
Αυτή η αξιολόγηση περιγράφει την έρευνα που διεξάγεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα βασικά ζητήματα. Οι συνιστώμενες προδιαγραφές αφορούν 8-10 g/kg αζώτου στα φύλλα, ύψος 120 mm, ριζικής διαμέτρου 2,8 χιλιοστά, περιεκτικότητα όγκου για τοποθέτηση των σπόρων και ανάπτυξη των δενδρυλλίων 85 cm3, βάθος 73 mm, πυκνότητα 549 κυψέλες /τ.μ. και συγκέντρωση του αζώτου 15-20 g/kg στο φύλλωμα. Αυτές είναι οι βασικές προδιαγραφές για τη βέλτιστη ανάπτυξη του Globulus και για τη φύτευση σε ήπιες τοποθεσίες σε πρώην βοσκοτόπους.

Προδιαγραφές για φύτευση δενδρυλλίων σε κρύες τοποθεσίες
Ο παγετός μπορεί να περιορίσει σημαντικά την σωστή φύτευση και ανάπτυξη των δενδρυλλίων ωστόσο, ο συνδυασμός του υψηλού ηλιακού φωτός σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σημαντικό “σοκ” στα δενδρύλλια κατά τη διάρκεια της φύτευσης. Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τα ποσοστά της φωτοσύνθεσης, (φωτοαναστολή) και δημιουργούν οξειδωτική πίεση όπου οδηγεί σε βλάβη των πρωτεϊνών και των χρωστικών (φωτογήρανση) και ενδεχομένως σε πτώση των φύλλων και του καρπού που έχουν ως αποτέλεσμα τη θνησιμότητα.
Το φαινόμενο αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις για τα δενδρύλλια ευκαλύπτου στα μητρικά οικοσυστήματα των παραθαλάσσιων κλιμάτων.
Ο παγετός (ανεξάρτητα από το ηλιακό φως) προκαλεί “σοκ” στα δενδρύλλια κατά τη διάρκεια της φύτευσης τους στο έδαφος.
Σπορόφυτα που προορίζονται για εξωτερική φύτευση και έχουν εκτεθεί σε παρατεταμένο παγετό η κρύο είναι ευάλωτα στη φωτοαναστολή. Πολλά φυτώρια βρίσκονται σε περιοχές με ήπιο κλίμα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη των δενδρυλλίων.
Οι καλλιεργητικές πρακτικές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή! Η υπερβολική χρήση θρεπτικών ουσιών και η υπερβολική άρδευση, χωρίς να έχει προηγηθεί μια περίοδος σκλήρυνσης των ιστών, μπορεί να οδηγήσει σε δενδρύλλια με ιδιαίτερα μαλακό και ευαίσθητο φύλλωμα. Επιπλέον, δενδρύλλια τα οποία αναπτύσσονται υπό σκιά απέκτησαν προδιάθεση φωτογήρανσης, λόγω της ταχείας αλλαγής και έκθεσή τους στο ηλιακό φως μετά τη μεταφύτευση.
Για την ανάπτυξη του Globulus σε περιοχές όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίας, δεν χρειάζεται η τοποθέτηση γυαλιού στο φυτώριο αλλά η τοποθέτηση προστατευτικού δίχτυ σκίασης χωρίς το κλείσιμο της οροφής με γυαλί.
Ποια είναι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά;
Διεξήχθη ένα πείραμα χρησιμοποιώντας φυτά που παρήχθησαν σε δέκα διαφορετικά φυτώρια και αποδείχθηκε ότι μία συγκέντρωση φωσφόρου μεταξύ 15 και 20 N g/kg αποτελεί την καλύτερη αναλογία και επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης σε ποσοστό από 51% μέχρι 75%. Η εν λόγω αναλογία φωσφόρου κάνει τα φυτά πολύ πιο προσαρμόσιμα και πιο ανθεκτικά στον άνεμο, στις περιοχές όπου θα τοποθετηθούν.

Βασικά Συμπεράσματα – Κανόνες διαχείρισης φυτωρίου
Φυτά τα οποία παρήχθησαν σε φυτώρια σε τοποθεσίες με σχετικά ήπιο κλίμα, είναι πιο ευάλωτα στο να υποστούν “σοκ” κατά τη διάρκεια της μεταφύτευσης τους σε περιοχές με έντονο κρύο γι’ αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
1. Αυτόματη αναδίπλωση του δίχτυ σκίασης όταν η θερμοκρασία του αέρα πέφτει κάτω από 10°C πάνω από τα νεαρά σπορόφυτα.
2. Η έλλειψη αζώτου και η σκλήρυνση των ιστών κάνει τα σπορόφυτα πιο ανθεκτικά στο κρύο και τη φωτογήρανση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ψεκάσουμε τα σπορόφυτα μόλις αυτά φτάσουν σε ένα επιθυμητό ύψος, με άζωτο.

Πηγή: Dugald C. Close / A review of ecophysiologically-based seedling specifications for temperate Australian eucalypt plantations

Comments are closed.