Δυνατότητα επενδύσεων

Επένδυση σε αγροτεμάχιο που διαθέτει ο καλλιεργητής, σε αγροτεμάχιο της εταιρείας ή με Αντιπαροχή

Η Eycalyptus παρέχει τρείς ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις για τον εκάστοτε καλλιεργητή-επενδυτή και του εξασφαλίζει άμεσες λύσεις για κάθε περίπτωση.
Ο καλλιεργητής-επενδυτής μπορεί να επενδύσει στην Καλλιέργεια Ευκαλύπτου με τρείς τρόπους, σε δικό του αγροτεμάχιο, σε αγροτεμάχιο που θα του παρέχει η εταιρεία και με τον τρόπο της αντιπαροχής.

Πιο συγκεκριμένα:

 

Αν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε αγροτεμάχιο του επενδυτή, αρχικά πραγματοποιείται εδαφολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της γης. Στη συνέχεια, αποφασίζεται η φυτευτική περίοδος και όταν το αγροτεμάχιο είναι έτοιμο να υποδεχτεί την καλλιέργεια, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της εταιρείας, καλλιεργούνται από 280 έως και 3,000 δέντρα/στρέμμα με την επιλεγμένη ποικιλία ευκαλύπτου.

Δεύτερη περίπτωση

 

Στη δεύτερη περίπτωση η καλλιέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αγροτεμάχιο που διαθέτει η εταιρεία, όπου δύναται να το ενοικιάσει στον υποψήφιο καλλιεργητή-επενδυτή έναντι μισθώματος. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία έχει αναλάβει όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου το αγροτεμάχιο να είναι στο τελικό στάδιο για να υποδεχτεί την καλλιέργεια. Τέλος, αφού συμφωνηθεί η φυτευτική περίοδος, πραγματοποιείται και φύτευση.

Τρίτη περίπτωση

Στην τρίτη και τελευταία περίπτωση η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος της Αντιπαροχής, πιο συγκεκριμένα:

 

Αν ο επενδυτής διαθέτει δικό του αγροτεμάχιο, θέλει να επενδύσει στην Καλλιέργεια Ευκαλύπτου, δε διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια και δεν τον ενδιαφέρει η καταβολή ετήσιου μισθώματος, δύναται να συμφωνήσει με την εταιρεία σε Αντιπαροχή.
Η εταιρεία εξετάζει αυστηρά ανά περίπτωση κάθε αγροτεμάχιο και αν κριθεί πως αυτό πληροί τις προϋποθέσεις φύτευσης, συμφωνείται και από τις δύο πλευρές ότι, η εταιρεία θα καλλιεργήσει το αγροτεμάχιο με δικά της έξοδα και ο ιδιοκτήτης αντί ετήσιου μισθώματος θα λαμβάνει ποσοστό* από την παραγωγή της καλλιέργειας, στους χρόνους που θα πραγματοποιούνται οι κοπές.
Οι χρόνοι κοπής της καλλιέργειας εναπόκεινται στην ευχέρεια της εταιρείας και θα πραγματοποιούνται ανάλογα τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

* Το ποσοστό καθορίζεται ανάλογα με την τοποθεσία, τα στρέμματα, την καταλληλόλητα του αγροτεμαχίου κτλ.

Επικοινωνήστε με τους Συμβούλους Καλλιέργειας της εταιρείας μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε από κοινού το επενδυτικό σχέδιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

 

 

Comments are closed.