Παραγωγή 100Kw

Παραγωγή 100Kw

Τώρα μέσω της Eucalyptus Green Energy, όλοι παράγουμε το δικό μας ρεύμα!

Δυνατότητα συμμετοχής σε μονάδα παραγωγής ρεύματος ισχύος 1Mw. Η κάθε άδεια αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη εταιρεία με 10 εταιρικά μερίδια. Το κάθε μερίδιο αντιστοιχεί σε παραγωγή ρεύματος των 100kw και κοστίζει 370.000 ευρώ.

Από την συμμετοχή στην μονάδα παραγωγής ρεύματος , έκαστος συμμέτοχος εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα 48.000 ευρώ ετησίως, δλδ 4.000 ευρώ μηνιαίως.
Το κεφάλαιο της συμμετοχής (370.000) θα καταβληθεί μόνο στην τελική έγκριση των μονάδων παραγωγής, και λίγο πριν την έναρξη της κατασκευής. Στο στάδιο της αδειοδότησης των μονάδων αυτών, απαιτείται μόνο η καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ που αφορά το κόστος αδειοδότησης και λειτουργίας της εταιρείας μέχρι την τελική έγκριση της μονάδος από τον αρμόδιο φορέα.

Η Eucalyptus Green Energy, αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία και συντήρηση των μονάδων αυτών.

Συνοπτικά στοιχεία επένδυσης 100Kw

Κόστος συμμετοχής
370.000 €
Έτος20222023……2042
Απόδοση48.000 €48.000 €48.000 €48.000 €
*Αποδόσεις προ φόρων