Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Eucalyptus – Πιστοποιήσεις

Με το νέο νόμο περί δασικών φυτωρίων, η Eucalyptus έγινε η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου Τύπου Β για την παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Παράλληλα η Eucalyptus διαθέτει άδεια λειτουργίας Φυτωριακής Επιχείρησης Τύπου Α για την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού Αρωματικών Φυτών και είναι εγγεγραμμένη και στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο παραγωγών για την εισαγωγή ή και εξαγωγή φυτών και φυτικών προϊόντων.