Βιολογική Καλλιέργεια Ευκαλύπτου

Eucalyptus – Πιστοποίηση  ΔΗΩ

Βιολογική Πιστοποίηση Ευκαλύπτου ΔΗΩ - Eucalyptus.gr
Βιολογική Πιστοποίηση Ευκαλύπτου ΔΗΩ

Η Eucalyptus, με στόχο πάντα τη δημιουργία και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, προχωρά σε συνεργασία με τον:

Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ

για την  ένταξη τόσο της φυτωριακής εγκατάστασης όσο και όλων των αγροτεμαχίων που διαθέτει, στο σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικής Καλλιέργειας.

 

Eucalyptus  – Πιστοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας Ευκαλύπτου 

Η Eucalyptus είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει Πιστοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας Ευκαλύπτου στην Ευρώπη.

Στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, οι φατριακές εγκαταστάσεις και όλες οι μονάδες αγροτεμαχίων εντάσσονται στο σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικής Καλλιέργειας σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες του ν.834/2007 και ν.889/2008.

Η Eucalyptus συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ για τη δημιουργία και διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

error: Content is protected !!