Συνθετικό αέριο
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Eucalyptus - Ενεργειακά καύσιμα - Συνθετικό Αέριο

Συνθετικό αέριο - Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας eucalyptus.gr
Συνθετικό αέριο - Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας eucalyptus.gr

Το συνθετικό αέριο, επίσης γνωστό και ως αέριο σύνθεσης ή πτωχό αέριο, μπορεί να παραχθεί από μία ποικιλία διαφορετικών υλικών που περιέχουν άνθρακα.

Αυτά συμπεριλαμβάνουν βιομάζα (ξυλαέριο), πλαστικά, άνθρακα, αστικά απόβλητα ή παρόμοια υλικά. Ανέκαθεν το αέριο πόλεως χρησιμοποιούνταν για την παροχή προμήθειας αερίου σε πολλές κατοικίες στην Ευρώπη και άλλες βιομηχανοποιημένες χώρες τον 20ό αιώνα. Οι μηχανές αερίου, οι οποίες χρησιμοποιούν συνθετικό αέριο ως καύσιμο μπορούν να ρυθμιστούν σε μία διαμόρφωση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του συστήματος.

Το συνθετικό αέριο δημιουργείται από την αεριοποίηση ή πυρόλυση ανθρακούχων υλικών. Η αεριοποίηση περιλαμβάνει την υποβολή αυτών των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες κάτω από την ελεγχόμενη παρουσία οξυγόνου και μόνο περιορισμένη καύση για την παροχή θερμικής ενέργειας για την υποστήριξη της αντίδρασης.

Η αεριοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τεχνητά δοχεία, ή εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί επιτόπου όπως στην υπόγεια αεριοποίηση άνθρακα (UCG). Όταν το καύσιμο στον αεριοποιητή είναι πρόσφατης βιολογικής προέλευσης, όπως το ξύλο ή τα οργανικά απόβλητα, το αέριο που παράγεται από τον αεριοποιητή θεωρείται ανανεώσιμο καύσιμο και η ενέργεια, η οποία παράγεται από την καύση του είναι κι αυτή ανανεώσιμη.

Όταν το καύσιμο στον αεριοποιητή είναι από ροή αποβλήτων, η μετατροπή της σε ενέργεια κατ’αυτόν τον τρόπο παρουσιάζει το συνδυαστικό όφελος της μετατροπής των αποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα.

Πηγή ClarkeEnergy

error: Content is protected !!