Ο Ευκάλυπτος Robusta

Ευκάλυπτος  Robusta – Περιγραφή Robusta

Ευκάλυπτος Robusta - eucalyptus.gr
Ευκάλυπτος Robusta – eucalyptus.gr
O Ευκάλυπτος Robusta συναντάται σε ύψος 100 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κυρίως σε υγρά εδάφη και βάλτους γλυκού νερού. Μπορεί να αναπτυχθεί στα χαμηλά τμήματα των κοιλάδων και των βάλτων. Ωστόσο, αυτό το είδος δεν προτιμά αυτές τις συνθήκες και σε οργανωμένες καλλιέργειες τοποθετείται σε πιο γόνιμα εδάφη κοντά στις πλαγιές που βρίσκονται έξω από βάλτους. Σε αυτές τις συνθήκες το είδος αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα.
 

Ευκάλυπτος Robusta – Κλιματολογικές Συνθήκες

Ο Ευκάλυπτος Robusta προσαρμόζεται σε ποικίλες συνθήκες π.χ από τις περιοχές του ισημερινού με μέγιστες θερμοκρασίες περίπου 35˚C, αλλά και σε πιο εύκρατα κλίματα όπου μπορεί να αντέξει και τον παγετό, υπό τον όρο ότι ο παγετός δεν είναι ιδιαίτερα έντονος. Αναπτύσσεται ταχύτατα σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλές τοποθεσίες, αλλά και λόγω της ικανότητάς του να αναπτύσσεται και σε κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη.
 

Ευκάλυπτος Robusta – Φύτευση

Ο Ευκάλυπτος Robusta συχνά φυτεύεται και σε περιοχές με δυσμενείς εδαφολογικές συνθήκες. Αναγεννιέται σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει με γλυκό νερό και οι ρίζες του μπορούν να αναπτυχθούν σε βαριά αργιλώδη εδάφη, που κυρίως υπάρχουν σε αυτές τις συνθήκες. Η γρήγορη προσαρμογή του, σε τέτοιες συνθήκες, τον βοηθά να εγκαθίσταται σε δύσκολα αλλά όχι κατ ‘ανάγκη πλημμυρισμένα εδάφη. Επίσης, προσαρμόζεται σε περιοχές πολύ διαφορετικές από αυτές του συνήθη βιότοπου του. Μπορούν να βλαστήσουν εναέριες ρίζες από τον κορμό του. Προτιμά μια ήπια εποχή ξηρασίας, διάρκειας έως και 4 μήνες. Επιβιώνει επίσης από πυρκαγιά, δημιουργώντας βλαστούς από σχετικά μικρά κλαδιά μεγέθους μερικών εκατοστών σε διάμετρο.
Πηγή: www.wikipedia.org
error: Content is protected !!