Επένδυση σε αγροτεμάχιο του επενδυτή

Επένδυση σε αγροτεμάχιο επενδυτή

Επένδυση σε αγροτεμάχιο του Επενδυτή

Πρόγραμμα καλλιέργειας αγροτεμαχίων

  • Σταθερή εγγυημένη απόδοση 150 ευρώ ανά στρέμμα από τον 2ο χρόνο και μετά, και για 20 χρόνια. Η ετήσια απόδοση προσαυξάνεται κατά 5-10% ετησίως λόγω της αύξησης παραγωγής βιομάζας.
  • Ο καλλιεργητής ποτίζει για τα δύο πρώτα έτη την καλλιέργεια.

Η εταιρεία παρέχει με δικά της κόστη:

   • Tο φυτευτικό υλικό
   • Tην φύτευση
   • Tην συγκομιδή της βιομάζας
   • Tην μεταφορά
   • Την απαραίτητη τεχνογνωσία

Παράδειγμα: Ιδιώτης με 100 στρέμματα λαμβάνει 15.000 € τον χρόνο από το 2ο έτος και μετά για τα υπόλοιπα 19 έτη του συμβολαίου προσαυξανόμενο κατά 5-10%.