Επένδυση σε αγροτεμάχιο του επενδυτή

Επένδυση σε αγροτεμάχιο επενδυτή

Επένδυση σε αγροτεμάχιο του επενδυτή

Πρόγραμμα καλλιέργειας αγροτεμαχίων

Πότισμα καλλιέργειας - eycalyptus.gr
Πότισμα καλλιέργειας - eycalyptus.gr

Η Eucalyptus δίνει την δυνατότητα, στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, της εκμετάλλευσης του αγροτεμαχίου τους μέσω της συμβολαιακής καλλιέργειας ευκαλύπτου με τον εξής τρόπο:

**Η ετήσια απόδοση προσαυξάνεται κατά 5-10% ετησίως λόγω της αύξησης παραγωγής βιομάζας.

Η Εταιρεία παρέχει με δικά της κόστη:

Παράδειγμα: Ιδιώτης με 100 στρέμματα λαμβάνει 15.000 € τον χρόνο από το 2ο έτος και μετά για τα υπόλοιπα 19 έτη του συμβολαίου προσαυξανόμενο κατά 5-10%.