Επένδυση σε αποστακτήριο

Επένδυση σε αποστακτήριο

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο αποστακτήριο της Eucalyptus, το οποίο θα εξυπηρετεί τις υφιστάμενες και μελλοντικές καλλιέργειες για την παραγωγή αιθέριων ελαίων. 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.