Καλλιέργεια Ευκαλύπτου με σταθερή απόδοση

Καλλιέργεια με σταθερή απόδοση

Η Eucalyptus δίνει την δυνατότητα, στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, της εκμετάλλευσης του αγροτεμαχίου τους μέσω της συμβολαιακής καλλιέργειας ευκαλύπτου με τον εξής τρόπο:

 • Σταθερή εγγυημένη απόδοση 150 ευρώ ανά στρέμμα από τον 2ο χρόνο και μετά, και για 20 χρόνια. Η ετήσια απόδοση προσαυξάνεται κατά 5-10% ετησίως λόγω της αύξησης παραγωγής βιομάζας.
 • Ο καλλιεργητής ποτίζει για τα δύο πρώτα έτη την καλλιέργεια.

Η εταιρεία παρέχει με δικά της κόστη:

  • Το φυτευτικό υλικό
  • Την φύτευση
  • Την συγκομιδή της βιομάζας
  • Την μεταφορά
  • Την απαραίτητη τεχνογνωσία

Παράδειγμα: Αγρότης με 100 στρέμματα λαμβάνει 15.000 € τον χρόνο από το 2ο έτος και μετά για τα υπόλοιπα 19 έτη του συμβολαίου προσαυξανόμενο κατά 5-10%