Καλλιέργεια Ευκαλύπτου στην Ελλάδα

Καλλιέργεια Ευκάλυπτου - eucalyptus.gr

Η εταιρεία Eucalyptus έχει ως στόχο την υλοποίηση του ευρύτερου προγράμματος για τη Βιολογική Καλλιέργεια 30.000 στρεμμάτων με Ευκάλυπτο  Για τον λόγο αυτόν προχώρησε σε Καλλιέργεια Ευκαλύπτου με συμβολαιακή μορφή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οργανώθηκε και εφαρμόζεται με σκοπό να δημιουργήσει την πρώτη οργανωμένη καλλιέργεια παραγωγής Βιολογικών και Βιοδυναμικών Αιθέριων Ελαίων,  Βιομάζας , εμπορικής ξυλείας και Cellulose στην Ελλάδα. Αρωγός στο πρόγραμμα αυτό είναι η επιλογή υψηλής απόδοσης δενδρυλλίων ευκαλύπτου 4η γενιάς (σε συνεργασία με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Παραγωγής και Ανάπτυξης Ευκαλύπτου), και η εφαρμογή των αυστηρότερων πρωτόκολλων καλλιέργειας.

Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες ευκάλυπτου πραγματοποιούνται με το μέγιστο σεβασμό προς το περιβάλλον, τηρώντας όλους τους κανόνες οι οποίοι ορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Βιολογικών Καλλιεργειών.

Το όλο πρόγραμμα κατευθύνεται από αναγνωρισμένο οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και επιβλέπετε από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους όπως δασολόγους, γεωπόνους, χημικούς μηχανικούς και εξιδεικευμένους αγρότες οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς την εκτέλεση του προγράμματος των συγκεκριμένων περιοχής.

Για την εκτέλεση του προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή και απασχόληση τουλάχιστον 50 ατόμων μόνιμου προσωπικού και πλήθους ατόμων προερχόμενων από την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο θέσεις εργασίας. Οι ανάγκες της συγκεκριμένης καλλιέργειας ευκάλυπτου απαιτούν εργατικό δυναμικό για την προετοιμασία του εδάφους, τη φύτευση, τη φύλαξη, το πότισμα, την παρακολούθηση, την καταστροφή των ζιζανίων, την κοπή, την αποφύλλωση και τη μεταφορά.

Η εταιρεία Eucalyptus σκοπεύει να διαθέσει το 15% του παραπάνω προγράμματος σε ανεξάρτητους επενδυτές με τη μορφή Συμβολαιακών Καλλιέργειών. Πρόκειται για άκρως ελκυστικές επενδύσεις ευκάλυπτου που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις ενώ απαλλάσσουν τον επενδυτή από οποιαδήποτε καλλιεργητική φροντίδα.

fb-share-icon