Καλλιέργεια Ευκαλύπτου με σταθερή απόδοση

Καλλιέργεια με σταθερή απόδοση

Η Eucalyptus δίνει την δυνατότητα, στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, της εκμετάλλευσης του αγροτεμαχίου τους μέσω της συμβολαιακής καλλιέργειας ευκαλύπτου με τον εξής τρόπο:

**Η ετήσια απόδοση προσαυξάνεται κατά 5-10% ετησίως λόγω της αύξησης παραγωγής βιομάζας.

Η εταιρεία παρέχει με δικά της κόστη:

Παράδειγμα: Αγρότης με 100 στρέμματα λαμβάνει 15.000 € τον χρόνο από το 2ο έτος και μετά για τα υπόλοιπα 19 έτη του συμβολαίου προσαυξανόμενο κατά 5-10%

fb-share-icon