Καλλιέργεια με στρεμματική απόδοση

Καλλιέργεια με στρεμματική απόδοση

Ο καλλιεργητής συμμετέχει στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας χωρίς να έχει την απαραίτητη έκταση.

Η έκταση παραχωρείται με ενοίκιο από την Eucalyptus, και ο καλλιεργητής αγοράζει το φυτευτικό υλικό το οποίο κοστίζει 1.070 €.

Ο καλλιεργητής εισπράττει 2.500 € εφάπαξ στο τέλος της 5ετίας από την πώληση της ξυλείας.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την φύτευση, την καλλιέργεια, την συγκομιδή, την μεταφορά και την πώληση της ξυλείας με δικά της κόστη.

Αγρότης με 100 στρέμματα λαμβάνει 15.000 € τον χρόνο από το 2ο έτος και μετά για τα υπόλοιπα 19 έτη του συμβολαίου προσαυξανόμενο κατά 5-10%

Η εν λόγω έκταση είναι ασφαλισμένη από την INTERAMERICAN για περίπτωση πυρκαγιάς και λοιπών ασφαλιστικών κινδύνων.