Πρόγραμμα Ιδιωτικής Δάσωσης

Πρόγραμμα ιδιωτικής δάσωσης

Στην Eucalyptus Wood διαχειριζόμαστε και αξιοποιούμε εκτάσεις γης για λογαριασμό τρίτων, μέσω συμβολαιακής καλλιέργειας. Δίνουμε την δυνατότητα της ιδιωτικής δάσωσης , με σκοπό αφενός την παραγωγή θετικών ρύπων του θερμοκηπίου, και αφετέρου την οικονομική συμβολή και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Μαζί μας μπορείτε:

      • Να σχεδιάσουμε ένα ιδιωτικό δάσος σε έκταση που τυχόν υπάρχει.
      • Να ενοικιάσουμε μια έκταση σε περίπτωση που δεν έχετε.
      • Να φυτέψουμε για λογαριασμό σας μια έκταση δημιουργώντας ένα νέο δάσος.
      • Να διαχειριστούμε την δάσωση (καθαρισμός, πότισμα, λίπανση κ.λ.π.).
      • Να διαχειριστούμε και να αναλάβουμε την πώληση των προϊόντων σας.
      • Να παράγετε την δική σας πράσινη ενέργεια από την καλλιέργειά σας.
      • Να μηδενίσετε το αποτύπωμα ρύπων σας.