Πρόγραμμα Ιδιωτικής Δάσωσης

Πρόγραμμα ιδιωτικής δάσωσης

Ιδιωτική δάσωση - Eucalyptus

Πρόγραμμα Ιδιωτικής Δάσωσης - eucalyptus.gr
Πρόγραμμα Ιδιωτικής Δάσωσης - eucalyptus.gr

Στην Eucalyptus Wood διαχειριζόμαστε και αξιοποιούμε εκτάσεις γης για λογαριασμό τρίτων, μέσω συμβολαιακής καλλιέργειας. Δίνουμε την δυνατότητα της ιδιωτικής δάσωσης, με σκοπό αφενός την παραγωγή θετικών ρύπων του θερμοκηπίου, και αφετέρου την οικονομική συμβολή και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Μαζί μας μπορείτε: